Verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de basis van de strategie van Sanofi. Het bedrijf richt zich op vier kernthema’s:

  • Patient – Toegang tot zorg verbeteren
  • Ethics – Ethisch handelen en inzicht bieden
  • Planet – Milieuvraagstukken aanpakken
  • People – Betrokkenheid bij medewerkers en lokale gemeenschappen

Beleid en managementsystemen

Sanofi heeft regels en systemen voor interne controles en toezicht, zodat de zakelijke activiteiten in overeenstemming zijn met internationale regelgeving en normen. Deze bestaan uit codes, charters en richtlijnen die onze activiteiten ondersteunen en structureren. Sanofi monitort de implementatie ervan, juist ook in landen die dergelijke normen niet hanteren.

Meer weten?

Samenwerking

Samenwerking is dé voorwaarde om de toegang tot goede gezondheidszorg te verbeteren. Over de hele wereld werken alle onderdelen van Sanofi samen met stakeholders om:

  • Betrouwbare, feitelijke informatie te verstrekken en te verkrijgen
  • Formele dialoog en overlegprocessen op te zetten
  • Duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan, onder meer met patiëntenverenigingen, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ministeries van volksgezondheid, de WHO en het World Economic Forum, via humanitaire hulpprogramma’s, in publiek/private partnerships met de academische wereld en programma’s voor klinisch onderzoek

Op het gebied van de MVO-strategie, vindt er geformaliseerd overleg plaats om feedback van stakeholders te krijgen over onze MVO-strategie en doelstellingen.

Meer weten?

MVO ranglijsten

Vanwege het MVO beleid en de resultaten op het gebied van duurzaamheid, is Sanofi opgenomen in de meest vooraanstaande wereldwijde MVO indices.

Sanofi staat in 2016 voor het 10e jaar op rij in de Dow Jones Sustainability Index WORLD.

De index is opgericht in 1999 en heeft tot doel om financiële instellingen te voorzien van betrouwbare en objectieve benchmarks, waarmee zij de prestaties van toonaangevende bedrijven op gebied van duurzaamheid kunnen beoordelen. De DJSI WORLD omvat de top 10% van de 2500 best presterende bedrijven wereldwijd; de DJSI EUROPE de top 20% van de 600 grootste bedrijven in Europa.

Sanofi is één van de zeven farmaceutische bedrijven die zijn opgenomen in de DJSI World 2016. Er waren 66 bedrijven geselecteerd.

In 2016 staat Sanofi opnieuw in de Dow Jones Sustainability Index EUROPE. Deze index is nog strikter dan de DSJI World. Bekijk hier de gedetailleerde beoordelingen.

Sanofi staat al vele jaren in de FTSE4Good en de Ethibel Excellence Investment Register Indices.

Sanofi staat op plaats 6 van de Access to Medicine Index 2016, een internationale non-profit organisatie gewijd aan het verbeteren van de toegang tot medicijnen voor samenlevingen in nood. Lees hier meer over de beoordeling.

Sanofi is nummer 1 op de MVO ranglijst Farmacie en Biotechnologie samengesteld door ratingagentschap Oekom research. Lees hier de Oekom Corporate Responsibility Review 2017.

vigeo

Sanofi is opgenomen in de Euronext Vigeo Europe 120 en Vigeo Eurozone 120 Indices.

Sanofi blijft een van de leidende bedrijven in het CDP Climate Change Report 2016, met een score van 99/100 voor transparantie.

In 2016 bereikte Sanofi het VN Global Compact Advanced Level na een externe evaluatie van de voorgang van de implementatie van de tien VN Global Compact-principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie.

.

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief