Zorg in Nederland

In Nederland is de toegang tot geneesmiddelen streng geregeld. Europese en nationale wetten en regels bewaken de kwaliteit en de veiligheid van een geneesmiddel. Deze zorgvuldigheid neemt tijd in beslag. Dat betekent dat er jaren kunnen zitten tussen de ontwikkeling van een geneesmiddel en het moment waarop een patiënt het middel kan krijgen.

Bekostiging

Overheid en zorgverzekeraars streven ernaar de kosten van gezondheidszorg te beheersen en geneesmiddelen doelmatig in te zetten. Ziekenhuizen, artsen en apothekers worden door financieringsregels, substitutie- en preferentiebeleid in toenemende mate gestimuleerd om zo doelmatig mogelijk voor te schrijven en / of te verstrekken.

Verzekerde zorg

Een ander aspect dat een rol speelt bij de toegang tot geneesmiddelen is de mate waarin een geneesmiddel door de zorgverzekeraar aan de verzekerde / patiënt wordt vergoed. Daarbij is de vraag: is het geneesmiddel opgenomen in het basispakket en zo ja, onder welke voorwaarden?

Zelfs als een geneesmiddel in het basispakket is opgenomen, mag de zorgverzekeraar aanvullende voorwaarden stellen.

Wanneer een geneesmiddel niet in het basispakket is opgenomen, beperkt dit de toegang tot het geneesmiddel. Geneesmiddelen die niet of gedeeltelijk door de zorgverzekeraar worden vergoed, kunnen een onoverkomelijke kostenpost zijn voor patiënten.

Waarborg recht op juiste behandeling

Sanofi vindt dat elke patiënt recht heeft op de voor hem of haar juiste behandeling en medicatie. De keuze voor het geneesmiddel wordt bepaald door de behandelend arts en de patiënt.

De overheid moet terughoudend zijn met wet- en regelgeving die de financiële afwegingen van het voorschrijven van geneesmiddelen neerlegt bij behandelaars en zorgverzekeraars. Zij kunnen daarmee in een onaanvaardbare positie worden gebracht, omdat zij de financiële gezondheid van hun eigen organisatie moeten afwegen tegen de medicatiebehoeften van de patiënt.

 

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Sanofi Award voor Maarten Deenen

De Sanofi Award 2017 voor de beste onderzoekspublicatie van een ziekenhuisapotheker in 2016 is toegekend aan Dr Maarten Deenen.

Lees meer

AMR kan zich ontwikkelen tot levensbedreigend issue

Sanofi introduceert een nieuwe app in de strijd tegen antimicrobiële resistentie, speciaal voor kinderen en tieners.

Lees meer

Wereld Diabetes Dag in teken van vrouwen

Wereld Diabetes Dag staat geheel in het teken van vrouwen en diabetes en hun recht op een gezonde toekomst.

Lees meer

Verpleegkundigen signaleren problemen met medicijnen

NIVEL: 85% van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft in het werk te maken met patiënten die hun medicijnen niet goed gebruiken.

Lees meer

Nationale servicedesk personalised medicine

Op 1 februari 2018 start de nationale servicedesk voor verantwoord omgaan met vraagstukken over Personalised Medicine.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief