Zorg in Nederland

In Nederland is de toegang tot geneesmiddelen streng geregeld. Europese en nationale wetten en regels bewaken de kwaliteit en de veiligheid van een geneesmiddel. Deze zorgvuldigheid neemt tijd in beslag. Dat betekent dat er jaren kunnen zitten tussen de ontwikkeling van een geneesmiddel en het moment waarop een patiënt het middel kan krijgen.

Bekostiging

Overheid en zorgverzekeraars streven ernaar de kosten van gezondheidszorg te beheersen en geneesmiddelen doelmatig in te zetten. Ziekenhuizen, artsen en apothekers worden door financieringsregels, substitutie- en preferentiebeleid in toenemende mate gestimuleerd om zo doelmatig mogelijk voor te schrijven en / of te verstrekken.

Verzekerde zorg

Een ander aspect dat een rol speelt bij de toegang tot geneesmiddelen is de mate waarin een geneesmiddel door de zorgverzekeraar aan de verzekerde / patiënt wordt vergoed. Daarbij is de vraag: is het geneesmiddel opgenomen in het basispakket en zo ja, onder welke voorwaarden?

Zelfs als een geneesmiddel in het basispakket is opgenomen, mag de zorgverzekeraar aanvullende voorwaarden stellen.

Wanneer een geneesmiddel niet in het basispakket is opgenomen, beperkt dit de toegang tot het geneesmiddel. Geneesmiddelen die niet of gedeeltelijk door de zorgverzekeraar worden vergoed, kunnen een onoverkomelijke kostenpost zijn voor patiënten.

Waarborg recht op juiste behandeling

Sanofi vindt dat elke patiënt recht heeft op de voor hem of haar juiste behandeling en medicatie. De keuze voor het geneesmiddel wordt bepaald door de behandelend arts en de patiënt.

De overheid moet terughoudend zijn met wet- en regelgeving die de financiële afwegingen van het voorschrijven van geneesmiddelen neerlegt bij behandelaars en zorgverzekeraars. Zij kunnen daarmee in een onaanvaardbare positie worden gebracht, omdat zij de financiële gezondheid van hun eigen organisatie moeten afwegen tegen de medicatiebehoeften van de patiënt.

 

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief