Informatieoverdracht en gunstbetoon

De arts en de apotheker moeten op basis van volledige productinformatie de voordelen en de risico’s van een geneesmiddel voor een patiënt goed tegen elkaar kunnen afwegen. Zij moeten de patiënt ook goed kunnen voorlichten over de werking van het geneesmiddel, hoe het gebruikt moet worden en in welke gevallen de patiënt contact moet opnemen met de behandelaar. Alle (audio)visuele informatie, congresbijdragen en artsengesprekken van/door Sanofi zijn hierop afgestemd.

Kwaliteitskeurmerk opleidingen artsenbezoekers

Sanofi Nederland is gecertificeerd voor de training van haar artsenbezoekers door Farmeduca. De opleidingen zijn beoordeeld op eindtermen, leertraject en examinering, zodat artsen er zeker van kunnen zijn dat zij een betrouwbaar en deskundig advies krijgen.

Wet- en regelgeving informatieoverdracht

De voorschrijfbevoegdheid, zoals vastgelegd in de Wet op de individuele beroepen in de gezondheidszorg (BIG), is bepalend voor het soort informatie dat de farmaceutische industrie mag geven en voor de manier waarop.

Bij alle vormen van informatieoverdracht, zoals artsenbezoek, congressen en presentaties respecteert Sanofi:

Geen financiële beïnvloeding

Bij het voorschrijven van een geneesmiddel dient het gezondheidsbelang van de individuele patiënt altijd voorop te staan. Sanofi is van mening dat de voorschrijver niet financieel beïnvloed mag worden bij de keuze voor een geneesmiddel, noch door de farmaceutische industrie, noch door zorgverzekeraars of een andere partij.

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Sanofi Award voor Maarten Deenen

De Sanofi Award 2017 voor de beste onderzoekspublicatie van een ziekenhuisapotheker in 2016 is toegekend aan Dr Maarten Deenen.

Lees meer

AMR kan zich ontwikkelen tot levensbedreigend issue

Sanofi introduceert een nieuwe app in de strijd tegen antimicrobiële resistentie, speciaal voor kinderen en tieners.

Lees meer

Wereld Diabetes Dag in teken van vrouwen

Wereld Diabetes Dag staat geheel in het teken van vrouwen en diabetes en hun recht op een gezonde toekomst.

Lees meer

Verpleegkundigen signaleren problemen met medicijnen

NIVEL: 85% van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft in het werk te maken met patiënten die hun medicijnen niet goed gebruiken.

Lees meer

Nationale servicedesk personalised medicine

Op 1 februari 2018 start de nationale servicedesk voor verantwoord omgaan met vraagstukken over Personalised Medicine.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief