Informatieoverdracht en gunstbetoon

De arts en de apotheker moeten op basis van volledige productinformatie de voordelen en de risico’s van een geneesmiddel voor een patiënt goed tegen elkaar kunnen afwegen. Zij moeten de patiënt ook goed kunnen voorlichten over de werking van het geneesmiddel, hoe het gebruikt moet worden en in welke gevallen de patiënt contact moet opnemen met de behandelaar. Alle (audio)visuele informatie, congresbijdragen en artsengesprekken van/door Sanofi zijn hierop afgestemd.

Kwaliteitskeurmerk opleidingen artsenbezoekers

Sanofi Nederland is gecertificeerd voor de training van haar artsenbezoekers door Farmeduca. De opleidingen zijn beoordeeld op eindtermen, leertraject en examinering, zodat artsen er zeker van kunnen zijn dat zij een betrouwbaar en deskundig advies krijgen.

Wet- en regelgeving informatieoverdracht

De voorschrijfbevoegdheid, zoals vastgelegd in de Wet op de individuele beroepen in de gezondheidszorg (BIG), is bepalend voor het soort informatie dat de farmaceutische industrie mag geven en voor de manier waarop.

Bij alle vormen van informatieoverdracht, zoals artsenbezoek, congressen en presentaties respecteert Sanofi:

Geen financiële beïnvloeding

Bij het voorschrijven van een geneesmiddel dient het gezondheidsbelang van de individuele patiënt altijd voorop te staan. Sanofi is van mening dat de voorschrijver niet financieel beïnvloed mag worden bij de keuze voor een geneesmiddel, noch door de farmaceutische industrie, noch door zorgverzekeraars of een andere partij.

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief