Gedragscode Sanofi

Sanofi zorgt voor een verantwoorde productcommunicatie door:

  • Naleving van (inter)nationale wetgeving en eerbiediging van de gedragscodes, de normen en de regels die binnen de branche gelden
  • Hantering van eigen codes met betrekking tot internetgebruik, patiëntenorganisaties en bewustmakingscampagnes over ziektes
  • Ontwikkeling van richtlijnen en algemene aanwijzingen voor het rapporteren over verantwoorde promotie van geneesmiddelen

Aanvullende Gedragscodes

In 2005 heeft Sanofi zelf een Gedragscode ontwikkeld voor een verantwoord marketingbeleid voor receptgeneesmiddelen. Hierin staan de voorwaarden beschreven voor promotiematerialen, congressen en seminars, omgang met artsenbezoekers en zogenoemde post-marketingonderzoeken (de onderzoeken die worden uitgevoerd nadat een geneesmiddel is geregistreerd en door artsen mag worden voorgeschreven).

In de Gedragscode van Sanofi staat een expliciete verwijzing naar de gedragscodes van de internationale federatie van farmaceutische bedrijven (IFPMA) en de Europese federatie van farmaceutische bedrijven (EFPIA).

Alle vestigingen dienen zich te houden aan de Sanofi Gedragscode, aan de internationale aanbevelingen en aan de nationale codes.

Zorg voor naleving gedragscodes

Om ervoor te zorgen dat de Gedragscode goed bekend is bij alle medewerkers van Sanofi en zorgvuldig wordt toegepast, wordt structureel toezicht gehouden op het promotiemateriaal dat bestemd is voor artsen en apothekers. Ook wordt de deelname aan elk congres of seminar langs de meetlat gelegd.

Bijscholing artsenbezoekers

De presentaties tijdens artsenbezoeken moeten eerlijk, wetenschappelijk verantwoord en begrijpelijk zijn. Daarom worden alle artsenbezoekers van Sanofi regelmatig bijgeschoold en getoetst op hun vaardigheden en kennis op het gebied van producten, ziektes, regelgeving over informatieoverdracht, geneesmiddelenreclame en geneesmiddelenbewaking. Speciale teams bellen artsen steekproefsgewijs om na te gaan of de medewerkers van Sanofi zich aan alle regels hebben gehouden en om te controleren of de boodschap correct is begrepen.

Auditsysteem voor productcommunicatie

Oneerlijke verkooppraktijken zijn in strijd met de waarden en de doelstellingen van Sanofi. Sanofi heeft een intern waarschuwingssysteem, zodat medewerkers over elke niet-naleving van de Gedragscode melding kunnen maken. Overtreding van deze Gedragscode kan voor medewerkers ernstige civiele of strafrechtelijke sancties tot gevolg hebben.

 

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief