Gedragscode Sanofi

Sanofi zorgt voor een verantwoorde productcommunicatie door:

  • Naleving van (inter)nationale wetgeving en eerbiediging van de gedragscodes, de normen en de regels die binnen de branche gelden
  • Hantering van eigen codes met betrekking tot internetgebruik, patiëntenorganisaties en bewustmakingscampagnes over ziektes
  • Ontwikkeling van richtlijnen en algemene aanwijzingen voor het rapporteren over verantwoorde promotie van geneesmiddelen

Aanvullende Gedragscodes

In 2005 heeft Sanofi zelf een Gedragscode ontwikkeld voor een verantwoord marketingbeleid voor receptgeneesmiddelen. Hierin staan de voorwaarden beschreven voor promotiematerialen, congressen en seminars, omgang met artsenbezoekers en zogenoemde post-marketingonderzoeken (de onderzoeken die worden uitgevoerd nadat een geneesmiddel is geregistreerd en door artsen mag worden voorgeschreven).

In de Gedragscode van Sanofi staat een expliciete verwijzing naar de gedragscodes van de internationale federatie van farmaceutische bedrijven (IFPMA) en de Europese federatie van farmaceutische bedrijven (EFPIA).

Alle vestigingen dienen zich te houden aan de Sanofi Gedragscode, aan de internationale aanbevelingen en aan de nationale codes.

Zorg voor naleving gedragscodes

Om ervoor te zorgen dat de Gedragscode goed bekend is bij alle medewerkers van Sanofi en zorgvuldig wordt toegepast, wordt structureel toezicht gehouden op het promotiemateriaal dat bestemd is voor artsen en apothekers. Ook wordt de deelname aan elk congres of seminar langs de meetlat gelegd.

Bijscholing artsenbezoekers

De presentaties tijdens artsenbezoeken moeten eerlijk, wetenschappelijk verantwoord en begrijpelijk zijn. Daarom worden alle artsenbezoekers van Sanofi regelmatig bijgeschoold en getoetst op hun vaardigheden en kennis op het gebied van producten, ziektes, regelgeving over informatieoverdracht, geneesmiddelenreclame en geneesmiddelenbewaking. Speciale teams bellen artsen steekproefsgewijs om na te gaan of de medewerkers van Sanofi zich aan alle regels hebben gehouden en om te controleren of de boodschap correct is begrepen.

Auditsysteem voor productcommunicatie

Oneerlijke verkooppraktijken zijn in strijd met de waarden en de doelstellingen van Sanofi. Sanofi heeft een intern waarschuwingssysteem, zodat medewerkers over elke niet-naleving van de Gedragscode melding kunnen maken. Overtreding van deze Gedragscode kan voor medewerkers ernstige civiele of strafrechtelijke sancties tot gevolg hebben.

 

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief