Prijs

Het vaststellen van een prijs voor een geneesmiddel is een proces tussen het internationale farmaceutische bedrijf en de overheden.

Kostbaar proces

De initiële prijs van een nieuw geneesmiddel wordt bepaald door Sanofi, per land en per situatie.

De geneesmiddelenprijzen weerspiegelen de kosten die het bedrijf wereldwijd maakt voor:

  • Investeringskapitaal
  • Onderzoek
  • Ontwikkeling
  • Registratie
  • Productie
  • Betrouwbare distributielijnen
  • Bewaking veiligheid en kwaliteit
  • Informatievoorziening

De ontwikkeling van een geneesmiddel is gecompliceerd, langdurig en arbeidsintensief. De totale ontwikkelingsduur van één medicijn of vaccin is gemiddeld 10-16 jaar.

Daarbij kent de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel een aanzienlijk investeringsrisico. Slechts één op de 500.000 stoffen haalt de eindstreep en krijgt een registratie of handelsvergunning. Hierdoor kost het meer dan 1 miljard euro om een nieuw geneesmiddel te ontwikkelen. Dit is exclusief de kosten voor het onderzoek van geneesmiddelen die onderweg afvallen. Uitgebreide informatie hierover kunt u lezen in het dossier Research & Innovatie: Onderzoeksfasen.

Een patent biedt de houder voor een vastgestelde periode van twintig jaar het exclusieve recht op de exploitatie van een wetenschappelijke vinding. Onder deze patentperiode vallen de jaren die nodig zijn voor onderzoek en ontwikkeling én de tijd benodigd voor de registratie- en vergoedingsprocedures (nog eens gemiddeld twee jaar).

Hogere eisen kwaliteit en veiligheid

De eisen voor veiligheid en effectiviteit van een geneesmiddel worden telkens hoger. Zo zijn er steeds meer normen voor klinische studies, zoals een groter aantal deelnemers per studie en medische procedures per patiënt. Deze waarborgen in het hele proces zijn belangrijk, maar hebben ook invloed op de kosten.

Borgen van kennisoverdracht

Sanofi biedt professionals voortdurend de laatste informatie over de werking van een geneesmiddel en de mogelijke bijwerkingen. Zorgverleners worden individueel bezocht om hen op de hoogte te stellen van nieuwe behandelstrategieën, geneesmiddelen, werkingsmechanismen en exacte patiëntenpopulaties die baat hebben bij een geneesmiddel. Gebruiksinformatie die het bedrijf ontvangt van patiënten en zorgverleners wordt zo spoedig mogelijk gedeeld met de professionals in de gezondheidszorg.

Sanofi vindt dit systeem van hoogwaardig kennismanagement noodzakelijk voor de kwaliteit van de behandeling en de veiligheid van de patiënt. De kosten voor deze individuele vorm van kennisoverdracht vormen een onderdeel van de prijs van een geneesmiddel.

Prijzen verschillen per land

Na algemene berekeningen, de beoordeling van de balans tussen de effectiviteit (werkzaamheid) en de veiligheid (bijwerkingen) door de registratieautoriteit (zoals EMA of CBG) en de handelsregistratie van het nieuwe geneesmiddel, wordt de definitieve prijs van een geneesmiddel vastgesteld per land.

Dit bedrag wordt gebaseerd op:

  • Toegevoegde waarde die het geneesmiddel levert voor de maatschappij
  • Kosteneffectiviteit van het geneesmiddel

Voor de behandeling van ziekten in ontwikkelingslanden hanteert Sanofi bijvoorbeeld een ‘not for profit’ beleid: geen winst, geen verlies. Geneesmiddelen voor ziekten die wereldwijd voorkomen én die nog patentbescherming genieten, verkoopt Sanofi tegen gedifferentieerde prijzen aan overheden, NGO’s en internationale agentschappen in ontwikkelingslanden. Meer hierover kunt u lezen in Ontwikkelingslanden.

Voor dezelfde geneesmiddelen wordt op de private markt, in landen waar het gemiddelde inkomen hoger ligt, een hogere prijs berekend. Hierdoor is het gedifferentieerde prijsbeleid economisch verantwoord en duurzaam.

Lees hier meer over Geneesmiddelenprijzen in Nederland.

 

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief