Humanitarian Sponsorship

De staat van de gezondheidszorg en het niveau van nationale ontwikkeling hangen nauw samen. Daarom ondersteunt Sanofi al meer dan twintig jaar niet alleen preventie en behandelingsprogramma’s maar investeert het bedrijf ook in voorlichting en maatschappelijke ondersteuning. Deze activiteiten zijn, samen met de ‘noodhulp’ in 2010 gebundeld in de Sanofi Espoir Foundation.


Bron: Sanofi Espoir Foundation Report 2016-2017

Omdat ongelijke kansen helaas nog overal voorkomen, omvat het actieprogramma projecten over de hele wereld, voor de armste gemeenschappen in ontwikkelde landen en in ontwikkelingslanden. Het programma heeft twee pijlers:

  • Lange termijn projecten en activiteiten op het gebied van preventie, training, educatieve en sociale ondersteuning om sociale ongelijkheid te verminderen en de levenssituatie te verbeteren.
  • Hulp bij humanitaire noodsituaties: door het doneren van medicijnen en vaccins, en door het verstrekken van financiële steun voor het opzetten van noodhulp en post-noodhulp.

Strategische keuzes sponsoring

Sanofi laat zich bij het humanitaire actieprogramma leiden door een aantal strategische keuzes.

  1. Kinderen hebben prioriteit.
  2. Een tweede afweging is de kwaliteit en betrouwbaarheid van de partners waarmee het bedrijf samenwerkt. De problemen in ontwikkelingslanden overstijgen de reikwijdte van een bedrijf als Sanofi. Een breed draagvlak, vooral door samenwerking met lokale partners zoals maatschappelijke organisaties, universiteiten en overheden, komt het succes van de programma’s ten goede.
  3. Een derde keuze betreft de directe betrokkenheid in de vorm van vrijwilligerswerk van medewerkers van Sanofi. Solidariteit is een kernwaarde in het bedrijf dat door concrete activiteiten zichtbaar wordt.

Ongelijkheden in zorg verminderen

De Sanofi Espoir Foundation zet zich specifiek in voor

Hulp bij rampen

Als er een humanitaire ramp plaatsvindt, reageert Sanofi direct. Omdat het bedrijf in meer dan 100 landen vestigingen heeft en van daaruit contacten onderhoudt met lokale overheden en organisaties, kan de beste hulp goed worden ingeschat en heel snel ter plekke zijn. Medicijnen en vaccins worden direct ter beschikking gesteld. Sanofi helpt niet alleen direct na de ramp. Indien nodig wordt hulp nog jarenlang gecontinueerd.

Sponsoring en solidariteitsprogramma’s

  • In 2016 heeft de Stichting 34 ontwikkelingshulp-programma’s gecoördineerd in 34 landen. Aan zes landen is noodhulp gegeven.
  • In 2016 werden 122.200 dozen geneesmiddelen en 331.500 vaccindoses geschonken voor de medische verzorging bij humanitaire rampen.
  • Bekijk hier alle lopende projecten wereldwijd.

map-projects-sanofi-espoir

Klik op de kaart om de projecten te bekijken.

Gedragscode sponsoring

Sanofi spant zich in om naast financiële bijdragen ook wetenschappelijke, technische en organisatorische expertise te delen.

De inspanningen in het kader van het humanitaire actieprogramma van Sanofi zijn gereglementeerd in een Ethische Code die richtlijnen geeft voor activiteiten over de hele wereld.

sanofi_espoir_foundation

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief