Soorten innovaties

Bij farmaceutische innovatie wordt vaak alleen gedacht aan het ontdekken van een nieuwe werkzame stof. Maar, er zijn veel meer vormen van geneesmiddeleninnovatie.

First in class innovaties

Een belangrijk deel van het R&D portfolio van Sanofi bestaat uit zogenoemde ‘first in class’ actieve bestanddelen. Het werkingsmechanisme van deze bestanddelen verschilt van alle andere producten, die nog in ontwikkeling of al op de markt zijn.

Nieuwe toepassingen: Life Cycle Management

Life Cycle Management neemt een belangrijk deel van de R&D activiteiten in beslag en betreft het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe toepassingen (indicatiegebieden) voor bestaande actieve bestanddelen en geneesmiddelen.

Bevolkingsspecifiek onderzoek

De stofwisseling van de ene bevolkingsgroep werkt niet hetzelfde als die van de andere. Het metabolisme van bijvoorbeeld Chinezen en Japanners reageert anders op bepaalde stoffen dan dat van Europeanen. Een innovatie voor de ene groep kan zonder aanpassingen geen of zelfs een averechts effect hebben voor de andere.

Daarom moet de veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen voor bepaalde bevolkingsgroepen apart worden onderzocht. Het onderzoeksprogramma van Sanofi is aangepast op de specifieke behoeften van bevolkingsgroepen.

Regiogebonden onderzoek

Verschillende delen van de wereld hebben specifieke gezondheids- vraagstukken. De tropische ziekten zijn daarvan het duidelijkste voorbeeld. Sanofi heeft zich toegelegd op de ontwikkeling van behandelingen voor malaria, tuberculose, slaapziekte en leishmaniasis.

Toedieningsvormen en hulpmiddelen

Hulpmiddelen, zoals injectiepennen en –spuiten of inhalers zorgen voor een gemakkelijker gebruik, een betere dosering van de geneesmiddelen en voor therapietrouw. Daarbij vragen biotechnologische producten om heel specifieke manieren van toediening. Sanofi legt zich meer toe op de innovatie van deze hulpmiddelen.

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief