Welzijn van proefdieren

Het is wettelijk verplicht om geneesmiddelen te testen op proefdieren. Naast in vitro studies, waarbij effecten worden gemeten met celkweektechnieken, zijn in vivo studies met proefdieren noodzakelijk om zoveel mogelijk informatie over de werking en de veiligheid van geneesmiddelen te verzamelen, voordat deze worden getest in mensen.

In Nederland doet Sanofi geen onderzoek met proefdieren.

Strikte regels onderzoek met dieren

Dierproeven zijn op (inter)nationaal niveau onderworpen aan strikte regelgeving. Vanzelfsprekend voldoet Sanofi aan alle eisen die daarin worden gesteld. De belangrijkste zijn:

 • European Convention for animal protection used for experimental and other scientific purposes (Directive 2010/63/EU)
 • Richtlijnen ontwikkeld door:
  • Institute for Laboratory Animal Research (ILAR)
  • Universities Federation for Animal Welfare (UFAW)
  • The American College of Laboratory Animal Medicine (ACLAM)
 • Accreditatie van de onderzoekssites door gerenommeerde organisaties als Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC)

Eigen Gedragscode proefdieren

In 2006 heeft Sanofi een eigen Gedragscode geïntroduceerd met regels over de humane zorg voor en het gebruik van proefdieren. Deze Code gaat verder dan de internationale wet- en regelgeving. en geldt voor alle vestigingen van Sanofi over de hele wereld. Dit beleid geldt ook voor de externe partners van Sanofi: de fokkers, leveranciers en vervoerders van dieren voor onderzoek, ontwikkeling en productie van geneesmiddelen.

Lees hierover meer in Animal Protection

Commitment voor 3V’s

Sanofi past de hoogste standaarden voor het welzijn van proefdieren toe op elk van haar onderzoekslocaties. Het welzijn van dieren wordt verder verbeterd volgens de principes van de 3V’s: Vervanging, Vermindering en Verfijning. Sanofi heeft zich verplicht te streven naar:

 • Vermindering aantal gebruikte proefdieren, waarbij dezelfde hoeveelheid informatie wordt verkregen met minder proefdieren
 • Vervanging van proefdieren behorend tot een hogere orde door die van een lagere orde, of door alternatieve methodes
 • Verfijning door het welzijn van de dieren te bewaken

Onderzoek met niet-humane primaten

Het Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks van de Europese Commissie (SCHEER-comité) heeft in mei 2017 de nieuwe zienswijze gepubliceerd over onderzoek met niet-humane primaten  ‘The need for non-human primates in biomedical research, production and testing of products and devices’.

SCHEER concludeert dat het met de huidige kennis niet mogelijk is om een tijdschema voor te stellen voor de geleidelijke afschaffing van het gebruik van niet-humane primaten in Europa. Het geeft aanbevelingen voor verbeteringen van de 3V’s (verfijnen, vervangen en verbeteren), zoals alternatieve methoden, opleiding, verbetering van de technieken en protocollen, het delen van kennis, het wegnemen van belemmeringen en onderzoekbehoeften.

In 2014 concludeerde ook de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in de publicatie ‘Gebruik van niet-humane primaten (NHP) als proefdier. Nut en noodzaak?’ dat wetenschappelijk onderzoek met niet-humane primaten, mits goed beargumenteerd en getoetst, aanvaardbaar en vooralsnog onmisbaar is. De Tweede Kamer wees dit advies echter af, omdat de KNAW ook apenonderzoek uitvoert, en drong opnieuw aan op onafhankelijk onderzoek.

De nieuwe verkenning van het Rathenau Instituut ‘Van aap naar beter’ is in februari 2017 gepubliceerd. Het Rathenau Instituut concludeert dat het niet mogelijk is apenproeven een op een te vervangen door een alternatieve proef. Om het gebruik van apen tot nul te reduceren is een andere manier van denken en werken nodig dan de 3V’s. “Proefdiervrije innovatie”: nieuwe toepassingen waar geen dieren meer aan te pas komen, omdat er betere modellen zijn die effectiviteit en veiligheid in de mens nauwkeuriger kunnen voorspellen en die daarmee betrouwbaarder zijn dan de huidige methoden.

IMI projecten

Het Innovative Medicines Initiative (IMI) is ’s werelds grootste publiek-private partnerschap (PPP) in de levenswetenschappen. Een partnerschap tussen de Europese Unie, Europese academische centra, onderzoeksinstituten en bedrijven.

Sanofi participeert in diverse IMI projecten die het gebruik van proefdieren verminderen:

Anti-Biopharmaceutical Immunisation – Prediction and Analysis of Clinical Relevance to Minimise the Risk (ABIRISK)
Met AMC en LUMC

Collaboration on the optimisation of macromolecular pharmaceutical access to cellular targets (COMPACT)
met Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden

European Medicines Research Training Network: pan-European platform for education and training (EMTRAIN)
geen Nederlandse centra betrokken

Integrating bioinformatics and chemoinformatics approaches for the development of Expert systems allowing the in silico prediction of toxicities (eTOX)
met Vrije Universiteit Amsterdam en ErasmusMC

Understanding chronic pain and improving its treatment (EUROPAIN)
geen Nederlandse centra betrokken

Improving beta-cell function and identification of diagnostic biomarkers (IMIDIA)
geen Nederlandse centra betrokken

Intelligent Assessment of Pharmaceuticals in the Environment (iPiE)
met de Radboud Universiteit

Kinetics for Drug Discovery (K4DD)
met LUMC, VUmc en Top Instituut Pharma

Mechanism-Based Integrated Systems for the Prediction of Drug-Induced Liver Injury (MIP-DILI)
met Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam

New Drugs 4 Bad Bugs (ND4BB), waaronder COMBACTE-MAGNET, ENABLE en TRANSLOCATION
met het VUmc, AMC, ErasmusMC, UMC Utrecht en Stichting Katholieke Universiteit (Radboud), Stichting VU-VUMC en Universiteit Wageningen

Oral biopharmaceutics tools (ORBITO)
met TNO

Model-based preclinical development of anti-tuberculosis drug combinations: in silico modelling for the prediction of efficacy of novel drug regimens for tuberculosis (PreDiCT-TB)
met ErasmusMC

Safer and Faster Evidence-based Translation: focus on measuring sets of safety biomarkers across a variety of patient populations (SAFE-T)
geen Nederlandse centra betrokken

Stem cells for biological assays of novel drugs and predictive toxicology: supply of cells that mimic more accurately what happens in the human body (STEMBANCC)
geen Nederlandse centra betrokken

Surrogate markers for micro- and macro-vascular hard endpoints for innovative diabetes tools (SUMMIT)
geen Nederlandse centra betrokken

Translational Imaging in Drug Safety Assessment (TRISTAN)
met Radboudumc en UMC Groningen

Vaccine lot to vaccine lot comparison by consistency testing (VAC2VAC)
met CBG, UMC Groningen, Biomedical Primate Research Centre (BPRC), Institute for Translational Vaccinology (Intravacc, onderdeel VWS), RIVM, Stichting Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht

Zoonotic anticipation and preparedness initiative (ZAPI)
met LUMC, Erasmus MC, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek en Universiteit Utrecht

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief