Preklinisch onderzoek

 • Doel: optimaliseren eigenschappen en werking van actieve stoffen
 • Duur: 1-2 jaar

Onderzoeksdoelen

 • Analytische chemie
  Bestuderen van de moleculaire karakteristieken: de moleculaire structuur, de physiochemische eigenschappen en de stabiliteit van de stof.
 • Farmacodynamiek
  Beoordelen van de biologische effecten van een geneesmiddel in dieren met de aandoening.
 • Farmacokinetiek
  Vaststellen wat er met de met de actieve stof in het lichaam gebeurt wanneer het is toegediend:

  • Verspreiding
  • Biologische beschikbaarheid
  • Metabolisme
  • Uitscheiding
 • Toxicologie
  Onderzoeken van de veiligheid van de actieve stof voor lichaamsfuncties, zoals ademhaling, spijsvertering en voortplanting.
 • Farmaceutische vorm
  Ontwikkelen van een farmaceutische vorm voor gebruik in klinische onderzoeken in mensen.

Beoordeling werkzaamheid

De stoffen die de meeste werkzaamheid laten zien en het best geschikt zijn (meest veilig) voor onderzoek in mensen gaan door naar de volgende fase: het klinisch onderzoek.

Van de 30 stoffen die in deze
fase zijn onderzocht, gaan er
gemiddeld 10 door.
 

Meer informatie

 

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief