Ontdekken nieuwe stoffen

De ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel is gecompliceerd, langdurig en arbeidsintensief. De totale ontwikkelingsduur van één medicijn of vaccin is gemiddeld 10 tot 16 jaar. Slechts één op de 5.000 tot 500.000 geïdentificeerde stoffen haalt de eindstreep en komt ter beschikking van een patiënt.

 • Doel: identificeren mogelijk werkzame stoffen
 • Duur: 2-4 jaar

Studiedoelen

 • Begrijpen van de werking van de ziekte
 • Bepalen van therapeutische doelstelling: bioinformatics (organismen), genomics (genen) of proteomics (eiwitten)
 • Ontwikkelen in vitro model van de ziekte
 • Testen van natuurlijke moleculen of chemisch-synthetische stoffen
 • In vivo onderzoeken van werkzaamheid van stoffen in dieren met de aandoening
 • Onderzoeken van de meest actieve stoffen op
  – Werkzaamheid
  – Selectiviteit
  – Veiligheid van het moleculaire model / kristallografie

Beoordeling werkzaamheid

De stoffen die de meeste werkzaamheid laten zien en het best geschikt zijn (meest veilig) voor onderzoek in mensen gaan door naar de volgende fase: het klinisch onderzoek.

Van de 5.000-500.000 stoffen die
in deze fase zijn onderzocht,
gaan er gemiddeld 30 door.
 

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief