Strategie

In de 21ste eeuw kijken wetenschap en geneeskunde anders naar patiënten en ziekten. De tijd dat de patiënt zich moest aanpassen aan de behandeling is voorbij.

Onderzoeksstrategieën en -velden

Sanofi hanteert verschillende onderzoeksstrategieën naast elkaar, zoals:

  • Nieuwe samenstellingen van werkzame stoffen
  • Vernieuwende onderzoeksmethodes (moleculaire en fysiopathologische methodes)
  • Nieuwe therapeutische indicaties van bestaande geneesmiddelen

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste onderzoeksvelden:

  • Biotechnologie (organismen)
  • Genomics (genen)
  • Proteomics (proteïnen)

R&D portfolio doorgelicht

Begin 2009 zijn de 65 projecten in de R&D portfolio van Sanofi doorgelicht en beoordeeld op basis van vier criteria:

  • Mate waarin zij bijdragen aan innovatie
  • Behoefte van patiënten
  • Technische en commerciële risico
  • Waarde die de maatschappij hecht aan deze innovaties (opbrengst)

Alle projecten die hier niet aan voldeden, zijn beëindigd.

Het R&D portfolio voor vaccins en geneesmiddelen voor menselijk gebruik bestond begin november 2017 uit 44 nieuwe farmaceutische moleculen (NME’s) en vaccins.

R&D partnerships

De middelen die door de rationalisering van de R&D portfolio zijn vrijgekomen, zijn ingezet voor investeringen in nieuwe onderzoekstechnieken, acquisitie en samenwerking met universiteiten, onderzoekscentra en farmaceutische bedrijven wereldwijd.

Meer dan 50% van alle R&D projecten wordt uitgevoerd in partnership.

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief