Strategie

In de 21ste eeuw kijken wetenschap en geneeskunde anders naar patiënten en ziekten. De tijd dat de patiënt zich moest aanpassen aan de behandeling is voorbij.

Onderzoeksstrategieën en -velden

Sanofi hanteert verschillende onderzoeksstrategieën naast elkaar, zoals:

  • Nieuwe samenstellingen van werkzame stoffen
  • Vernieuwende onderzoeksmethodes (moleculaire en fysiopathologische methodes)
  • Nieuwe therapeutische indicaties van bestaande geneesmiddelen

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste onderzoeksvelden:

  • Biotechnologie (organismen)
  • Genomics (genen)
  • Proteomics (proteïnen)

R&D portfolio doorgelicht

Begin 2009 zijn de 65 projecten in de R&D portfolio van Sanofi doorgelicht en beoordeeld op basis van vier criteria:

  • Mate waarin zij bijdragen aan innovatie
  • Behoefte van patiënten
  • Technische en commerciële risico
  • Waarde die de maatschappij hecht aan deze innovaties (opbrengst)

Alle projecten die hier niet aan voldeden, zijn beëindigd.

Het R&D portfolio voor vaccins en geneesmiddelen voor menselijk gebruik bestond begin november 2017 uit 44 nieuwe farmaceutische moleculen (NME’s) en vaccins.

R&D partnerships

De middelen die door de rationalisering van de R&D portfolio zijn vrijgekomen, zijn ingezet voor investeringen in nieuwe onderzoekstechnieken, acquisitie en samenwerking met universiteiten, onderzoekscentra en farmaceutische bedrijven wereldwijd.

Meer dan 50% van alle R&D projecten wordt uitgevoerd in partnership.

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Sanofi Award voor Maarten Deenen

De Sanofi Award 2017 voor de beste onderzoekspublicatie van een ziekenhuisapotheker in 2016 is toegekend aan Dr Maarten Deenen.

Lees meer

AMR kan zich ontwikkelen tot levensbedreigend issue

Sanofi introduceert een nieuwe app in de strijd tegen antimicrobiële resistentie, speciaal voor kinderen en tieners.

Lees meer

Wereld Diabetes Dag in teken van vrouwen

Wereld Diabetes Dag staat geheel in het teken van vrouwen en diabetes en hun recht op een gezonde toekomst.

Lees meer

Verpleegkundigen signaleren problemen met medicijnen

NIVEL: 85% van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft in het werk te maken met patiënten die hun medicijnen niet goed gebruiken.

Lees meer

Nationale servicedesk personalised medicine

Op 1 februari 2018 start de nationale servicedesk voor verantwoord omgaan met vraagstukken over Personalised Medicine.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief