Strategie

In de 21ste eeuw kijken wetenschap en geneeskunde anders naar patiënten en ziekten. De tijd dat de patiënt zich moest aanpassen aan de behandeling is voorbij.

Onderzoeksstrategieën en -velden

Sanofi hanteert verschillende onderzoeksstrategieën naast elkaar, zoals:

  • Nieuwe samenstellingen van werkzame stoffen
  • Vernieuwende onderzoeksmethodes (moleculaire en fysiopathologische methodes)
  • Nieuwe therapeutische indicaties van bestaande geneesmiddelen

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste onderzoeksvelden:

  • Biotechnologie (organismen)
  • Genomics (genen)
  • Proteomics (proteïnen)

R&D portfolio doorgelicht

Begin 2009 zijn de 65 projecten in de R&D portfolio van Sanofi doorgelicht en beoordeeld op basis van vier criteria:

  • Mate waarin zij bijdragen aan innovatie
  • Behoefte van patiënten
  • Technische en commerciële risico
  • Waarde die de maatschappij hecht aan deze innovaties (opbrengst)

Alle projecten die hier niet aan voldeden, zijn beëindigd.

Het R&D portfolio voor vaccins en geneesmiddelen voor menselijk gebruik bestond begin augustus 2017 uit 47 nieuwe farmaceutische moleculen (NME’s) en vaccins.

R&D partnerships

De middelen die door de rationalisering van de R&D portfolio zijn vrijgekomen, zijn ingezet voor investeringen in nieuwe onderzoekstechnieken, acquisitie en samenwerking met universiteiten, onderzoekscentra en farmaceutische bedrijven wereldwijd.

Meer dan 50% van alle R&D projecten wordt uitgevoerd in partnership.

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief