Samenwerken

Innovatie van geneesmiddelen betreft:

 • Nieuwe actieve bestanddelen
 • Nieuwe indicaties
 • Nieuwe samenstellingen
 • Nieuwe toedieningsvormen

Bij al deze vormen van innovatie richt Sanofi zich zo goed mogelijk op aansluiting bij de wensen van patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en overheden. Om dit te bereiken heeft Sanofi multidisciplinaire onderzoeksteams samengesteld met onderzoekers, clinici, apothekers, toxicologen en medewerkers van registratie en marketing.

Wensen en behoeften patiënten

Sanofi onderhoudt nauwe contacten met patiëntenverenigingen om de wensen en behoeften van patiënten beter te kunnen begrijpen. Om de nieuwste kennis van biotechnologie, genomics en proteomics beschikbaar te kunnen maken voor de patiënt, gaat Sanofi samenwerkingsverbanden aan met publieke en private onderzoeksorganisaties, universiteiten en farmaceutische en biotechnologische bedrijven.

Inspraak bij ontwikkeling geneesmiddelen

Het wordt steeds moeilijker nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen en tegelijkertijd te voldoen aan de groeiende eisen van de autoriteiten. Naast kwaliteit en veiligheid wordt steeds nadrukkelijker gekeken naar de kosten en de opbrengsten voor individu en maatschappij.

Sanofi heeft haar koers gewijzigd aan de basis: al bij de eerste fasen van onderzoek en ontwikkeling. Met de fasen II en III van klinische onderzoeken zijn honderden miljoenen euro’s gemoeid. Sanofi zoekt nu in een vroege fase van het klinisch onderzoek contact met overheden, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties om te onderzoeken er belangstelling bestaat voor een nieuwe therapie.

Aansluiten op behoeften

Om flexibeler te kunnen inspelen op regionale behoeften worden de R&D beslissingen meer gedecentraliseerd. Regio’s en landen krijgen een grotere autonomie. Ook hier komt de nadruk te liggen op het uitbouwen van de samenwerking met publieke en private onderzoeksinstellingen, academische en perifere ziekenhuizen en biotechnologische bedrijven.

Sanofi concentreert de inspanningen op de volgende kerngebieden:

 • Diabetes
 • Hart- en vaatziekten
 • Zeldzame ziekten
 • Vaccins en infectieziekten
 • Kanker
 • Multiple Sclerose
 • Autoimmuun- en ontstekingsziekten

 

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Sanofi Award voor Maarten Deenen

De Sanofi Award 2017 voor de beste onderzoekspublicatie van een ziekenhuisapotheker in 2016 is toegekend aan Dr Maarten Deenen.

Lees meer

AMR kan zich ontwikkelen tot levensbedreigend issue

Sanofi introduceert een nieuwe app in de strijd tegen antimicrobiële resistentie, speciaal voor kinderen en tieners.

Lees meer

Wereld Diabetes Dag in teken van vrouwen

Wereld Diabetes Dag staat geheel in het teken van vrouwen en diabetes en hun recht op een gezonde toekomst.

Lees meer

Verpleegkundigen signaleren problemen met medicijnen

NIVEL: 85% van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft in het werk te maken met patiënten die hun medicijnen niet goed gebruiken.

Lees meer

Nationale servicedesk personalised medicine

Op 1 februari 2018 start de nationale servicedesk voor verantwoord omgaan met vraagstukken over Personalised Medicine.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief