Samenwerken

Innovatie van geneesmiddelen betreft:

 • Nieuwe actieve bestanddelen
 • Nieuwe indicaties
 • Nieuwe samenstellingen
 • Nieuwe toedieningsvormen

Bij al deze vormen van innovatie richt Sanofi zich zo goed mogelijk op aansluiting bij de wensen van patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en overheden. Om dit te bereiken heeft Sanofi multidisciplinaire onderzoeksteams samengesteld met onderzoekers, clinici, apothekers, toxicologen en medewerkers van registratie en marketing.

Wensen en behoeften patiënten

Sanofi onderhoudt nauwe contacten met patiëntenverenigingen om de wensen en behoeften van patiënten beter te kunnen begrijpen. Om de nieuwste kennis van biotechnologie, genomics en proteomics beschikbaar te kunnen maken voor de patiënt, gaat Sanofi samenwerkingsverbanden aan met publieke en private onderzoeksorganisaties, universiteiten en farmaceutische en biotechnologische bedrijven.

Inspraak bij ontwikkeling geneesmiddelen

Het wordt steeds moeilijker nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen en tegelijkertijd te voldoen aan de groeiende eisen van de autoriteiten. Naast kwaliteit en veiligheid wordt steeds nadrukkelijker gekeken naar de kosten en de opbrengsten voor individu en maatschappij.

Sanofi heeft haar koers gewijzigd aan de basis: al bij de eerste fasen van onderzoek en ontwikkeling. Met de fasen II en III van klinische onderzoeken zijn honderden miljoenen euro’s gemoeid. Sanofi zoekt nu in een vroege fase van het klinisch onderzoek contact met overheden, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties om te onderzoeken er belangstelling bestaat voor een nieuwe therapie.

Aansluiten op behoeften

Om flexibeler te kunnen inspelen op regionale behoeften worden de R&D beslissingen meer gedecentraliseerd. Regio’s en landen krijgen een grotere autonomie. Ook hier komt de nadruk te liggen op het uitbouwen van de samenwerking met publieke en private onderzoeksinstellingen, academische en perifere ziekenhuizen en biotechnologische bedrijven.

Sanofi concentreert de inspanningen op de volgende kerngebieden:

 • Diabetes
 • Hart- en vaatziekten
 • Zeldzame ziekten
 • Vaccins en infectieziekten
 • Kanker
 • Multiple Sclerose
 • Autoimmuun- en ontstekingsziekten

 

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief