Ethisch innoveren

Sanofi doet onderzoek naar de aanpak van ziekten die de volksgezondheid in de ontwikkelde landen en in ontwikkelingslanden het meest bedreigen. Het ontdekken en ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel kost tien tot zestien jaar. Samen met wetenschappers en deskundigen van over de hele wereld, worden de prioriteiten in onderzoek bepaald.

Onderzoeksgebieden

De grootste bedreigingen van de volksgezondheid wereldwijd behoren tot de onderzoeksgebieden van Sanofi:

  • Diabetes
  • Vaccins en Infectieziekten
  • Zeldzame ziekten
  • Autoimmuun- en ontstekingsziekten
  • Hart- en vaatziekten en Metabole stoornissen
  • Kanker
  • Multiple Sclerose, Neurologie en Oogaandoeningen

Ethische overwegingen bij onderzoek

In alle fases van onderzoek en ontwikkeling spelen ethische overwegingen een belangrijke rol. Sanofi heeft hiervoor standaarden ontwikkeld. Deze worden wereldwijd toegepast. Enkele aspecten hieruit zijn:

  • In samenwerking met patiëntenorganisaties wordt het patiëntenperspectief van het ziektebeeld in kaart gebracht.
  • Onafhankelijke, ethische commissies beoordelen alle onderzoeksprotocollen. Deze commissies van deskundigen bewaken het naleven van ethische principes bij het opzetten van klinische trials.
  • Invoeren van een aparte, onafhankelijke commissie, die gedurende het onderzoek de mogelijkheid heeft het onderzoek aan te passen, te onderbreken of te stoppen.
Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief