Duurzame werkwijzen

Natuurlijke producten spelen een belangrijke rol in de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Tijdens het hele productieproces van geneesmiddelen zet Sanofi zich in om verbeteringen door te voeren die bijdragen aan een veiliger en milieuvriendelijker productie met minder verbruik van grondstoffen.

Zuinig met natuurlijke stoffen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de 1.073 kleine moleculen (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend) die wereldwijd op de markt zijn uit de flora en fauna.

  • Bron: Newman, D. J. and Cragg, G. M. (2012) “Natural Products: A Continuing Source of Novel Drug Leads,” in Journal of Natural Products, 75(3), p.311-335

Alle planten en dieren die voor de productie van deze geneesmiddelen gebruikt worden, worden hiervoor onder gecontroleerde omstandigheden gekweekt en / of gefokt. Sanofi zoekt daarnaast voortdurend naar de ontwikkeling van synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Behoud van biodiversiteit

Bij gebruik van planten, dieren of micro-organismen afkomstig uit ecosystemen voor het ontdekken, ontwikkelen en produceren van geneesmiddelen, controleert Sanofi vooraf – ook bij toeleveranciers – of herkomst en gebruik in lijn zijn met de Conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD) en het Protocol van Nagoya. Planten en dieren die op de CITES-lijst voorkomen (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna) worden niet gebruikt.

Samenwerking met Fraunhofer-Gesellschaft

Sanofi en Fraunhofer-Gesellschaft hebben in 2014 het ‘Natural Product Center of Excellence’ opgericht om het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe behandelingen van besmettelijke ziekten te versnellen. Infectieziekten zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer twee. In 2011 stierven 10 miljoen mensen aan infectieziekten.

Sanofi deelt, naast expertise, haar collectie micro-organismen met Fraunhofer. Deze collectie bevat meer dan 130.000 verschillende micro-organismen en is een van de grootste ter wereld.

De organisaties zullen samenwerken om werkzame chemische en biologische stoffen die in de natuur voorkomen, te identificeren. Ze leggen zich in eerste instantie toe op besmettelijke ziekten en antibioticaresistentie, waaronder gram-negatieve bacteriën zoals E. coli en Klebsiella pneumonia. Later wordt het onderzoek mogelijk uitgebreid naar andere aandoeningen, zoals diabetes, pijn en zeldzame ziekten. Hier hebben geneesmiddelen, gebaseerd op natuurlijke stoffen, al een belangrijke rol gespeeld in behandeling en preventie.

Samenwerking met Warp Drive Bio

Sanofi is een belangrijke investeerder en strategische partner sinds de oprichting van Warp Drive Bio in 2012. Warp Drive maakt gebruik van microbiologie, next generation sequencing, bio-informatica en chemo-informatie om kandidaten voor nieuwe biologische geneesmiddelen te ontdekken. Sanofi heeft Warp Drive toegang gegeven tot haar collectie micro-organismen.

Samen werken de bedrijven aan de ontwikkeling van geneesmiddelen gericht op belangrijke menselijke oncogenen waaronder RAS en nieuwe antibiotica gericht op Gram-negatieve bacteriën. Begin 2016 is de samenwerking uitgebreid met twee initiatieven: SMART (TM) (Small Molecule Assisted Targeting Receptor) en Genome Mining.

Eind 2016 kon Sanofi de eerste preklinische studies starten met een van de resultaten: aminoglycoside antibioticum.

Minder en milieuvriendelijker verpakkingsmateriaal

Sanofi zet zich ook in om de milieueffecten van verpakkingen te verbeteren, rekening houdend met technische beperkingen (productstabiliteit, materiaal resistentie) en wetgeving (labelen, patiëntinformatie). De verpakking moet niet alleen de fysieke vorm, maar ook de chemische samenstelling van een geneesmiddel gedurende de hele levenscyclus beschermen.

In 2016 ontving Sanofi een Franse prijs voor verpakkingsinnovatie: de “Oscar de l’emballage”. Door de PVC blister te vervangen door een kartonnen wig, kon het totale volume van het verpakkingsmateriaal met meer dan 40% worden verminderd. Dit betekent een jaarlijkse daling in het gebruik van PVC met 80 ton en een vermindering van het aantal transport pallets met 50%. Sanofi heeft nu tot doel de plastic bakken voor secundaire verpakking te vervangen door kartonnen systemen, uiteraard met oog voor de eindgebruikers: het medisch personeel en de patiënten.

Vermindering gebruik grondstoffen

Sanofi zoekt voortdurend naar mogelijkheden om het gebruik van water, energie en grondstoffen te verminderen en de hoeveelheid afval en residuen van geneesmiddelen in het milieu terug te dringen. Ook hier is innovatie van bestaande processen standaard.

Lees hierover meer in Agenda Planet.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief