Internethandel

In 2006 schatte de WHO al dat 50% van de geneesmiddelen die worden verhandeld via internet vervalsingen waren.

Een snel groeiend aantal mensen bestelt ook receptgeneesmiddelen op websites die niet van een zorgverlener zijn. Daaraan kleven grote gezondheidsrisico’s. Patiënten zijn er niet van verzekerd dat zij via die websites het echte geneesmiddel krijgen of een vervalsing. Daarbij komt dat het gevaarlijk is wanneer patiënten zelf ‘dokteren’ met receptgeneesmiddelen en deze gebruiken zonder voorschrift en begeleiding van een behandelend arts.

Het gevaar van internetpillen

De internethandel in geneesmiddelen is vaak in handen van criminelen die wereldwijd opereren. Landen in Europa en wereldwijd werken steeds meer samen om dit gevaar te stoppen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) neemt namens Nederland deel aan verschillende internationale samenwerkingsverbanden.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft informatie over de gevaren van pillen die via internet verkocht worden via de website Nep of Echt?

Onderzoek EAASM

Een onderzoek van European Alliance for Access to Safe Medicines (EAASM) in 2013 geeft aan hoe groot het gevaar is bij online bestellingen:

  • 62% van de medicijnen die via het internet worden gekocht zijn nep of voldoen niet aan de geldende standaard – ook geneesmiddelen voor de behandeling van ernstige ziekten zoals hart- en vaatziekten, COPD, neurologische en psychische aandoeningen
  • 95.6% van de onderzochte apotheeksites waren illegaal
  • 94% van de websites noemen geen bevoegde apotheker
  • Meer dan 90% van de websites leveren receptgeneesmiddelen zonder voorschrift

EU logo voor internethandel

De Europese Commissie keurde eind juni 2014 een uitvoeringsverordening goed voor een gemeenschappelijk logo voor betrouwbare onlineapotheken. De verordening bevat ook technische voorschriften om de echtheid ervan te waarborgen.

Sanofi levert geen geneesmiddelen aan particulieren via het internet.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief