Diverse vervalsingen

Het aanpakken van geneesmiddelenvervalsingen heeft om verschillende redenen prioriteit bij Sanofi.

Typen geneesmiddelenvervalsingen

Volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn geneesmiddelenvervalsingen ofwel SF geneesmiddelen (substandard and falsified medical products) producten die met opzet en op frauduleuze wijze zijn voorzien van een etiket met een verkeerde productnaam en/of een foutieve vermelding van de herkomst of fabrikant.

Deze producten kunnen:

  • Het werkzame bestanddeel daadwerkelijk bevatten (octrooischending)
  • Het werkzame bestanddeel in onvoldoende mate bevatten
  • Geen enkel werkzaam bestanddeel bevatten (glucose, talk)
  • Een ander werkzaam bestanddeel bevatten dan vermeld
  • In een vervalste verpakking worden aangeboden (schending van gedeponeerde handelsmerken).

In juli 2013 is het WHO Global Surveillance and Monitoring System for Substandard and Falsified medical products (GSMS) in gebruik genomen. Sindsdien zijn er meer dan 400 ambtenaren uit 126 lidstaten getraind en zijn er bijna 1400 incidenten van geneesmiddelenvervalsingen gerapporteerd.

 

Bron: WHO, maart 2017

Gevaren en schade

Naast de schade die vervalsingen toebrengen aan de gezondheid en het leven van mensen, kleven aan namaakgeneesmiddelen meer maatschappelijke gevolgen.

De omvangrijke productie van nepgeneesmiddelen voedt een illegaal en vaak crimineel circuit, schaadt de duurzame ontwikkeling in de geneesmiddelensector en brengt de veiligheid van alle betrokkenen in gevaar.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief