Diverse vervalsingen

Het aanpakken van geneesmiddelenvervalsingen heeft om verschillende redenen prioriteit bij Sanofi.

Typen geneesmiddelenvervalsingen

Volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn geneesmiddelenvervalsingen ofwel SF geneesmiddelen (substandard and falsified medical products) producten die met opzet en op frauduleuze wijze zijn voorzien van een etiket met een verkeerde productnaam en/of een foutieve vermelding van de herkomst of fabrikant.

Deze producten kunnen:

  • Het werkzame bestanddeel daadwerkelijk bevatten (octrooischending)
  • Het werkzame bestanddeel in onvoldoende mate bevatten
  • Geen enkel werkzaam bestanddeel bevatten (glucose, talk)
  • Een ander werkzaam bestanddeel bevatten dan vermeld
  • In een vervalste verpakking worden aangeboden (schending van gedeponeerde handelsmerken).

In juli 2013 is het WHO Global Surveillance and Monitoring System for Substandard and Falsified medical products (GSMS) in gebruik genomen. Sindsdien zijn er meer dan 400 ambtenaren uit 126 lidstaten getraind en zijn er bijna 1400 incidenten van geneesmiddelenvervalsingen gerapporteerd.

 

Bron: WHO, maart 2017

Gevaren en schade

Naast de schade die vervalsingen toebrengen aan de gezondheid en het leven van mensen, kleven aan namaakgeneesmiddelen meer maatschappelijke gevolgen.

De omvangrijke productie van nepgeneesmiddelen voedt een illegaal en vaak crimineel circuit, schaadt de duurzame ontwikkeling in de geneesmiddelensector en brengt de veiligheid van alle betrokkenen in gevaar.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief