Aanpak Sanofi

Sanofi pakt geneesmiddelenvervalsingen aan door:

  • Intern beheer en scherp toezicht op de eigen productie- en distributiekanalen
  • Verbetering van de beveiliging van verpakkingsmateriaal
  • Samenwerking met andere farmaceutische bedrijven en gezondheidsautoriteiten
  • Onderzoek en rechtsmaatregelen

Concrete acties

Enkele voorbeelden van concrete acties van Sanofi om de gevaren en schade van geneesmiddelenvervalsingen te voorkomen of te beperken:

Coördinatieteam
In 2007 heeft Sanofi een centraal coördinatieteam opgezet met commissies en correspondenten in landen die een sleutelrol spelen.

Laboratorium
In 2008 is in Tours een gespecialiseerd laboratorium geopend waar binnen 48 uur monsters van verdachte producten geanalyseerd kunnen worden. Het laboratorium staat ter beschikking van autoriteiten, politie douane en rechtbanken wereldwijd.

Datamatrix
Om de producten ook automatisch te kunnen traceren, heeft Sanofi de 2D Datamatrix barcode ontwikkeld. In deze barcode wordt de productcode, het batchnummer en de uiterste gebruiksdatum opgeslagen. De barcode wordt automatisch ‘gelezen’ voordat het medicijn aan de patiënt wordt verstrekt. Nu worden de complete partijen of ‘batches’ geneesmiddelen gevolgd. Met de Datamatrix kunnen individuele verpakkingen worden getraceerd.

Verpakkingsinnovaties
Het voortdurend verbeteren van de beveiliging is één van de manieren om geneesmiddelenvervalsers voor te blijven. Verschillende producten van Sanofi hebben al nieuwe ‘waarmerk-systemen’ gekregen: zichtbare waarmerken, zoals hologrammen en speciale, van kleur veranderende inkt, en onzichtbare waarmerken, zoals chemische ‘markers’. Daarnaast wordt er samen met de wereldleider in waardepapieren en bankbiljetten een veiligheidslabel ontwikkeld waardoor het direct zichtbaar is, als er geknoeid is met de verpakking.

Samenwerking Interpol

Interpol en 29 farmaceutische bedrijven, waaronder Sanofi, hebben in maart 2013 een gezamenlijk actieprogramma gelanceerd om namaak geneesmiddelen te bestrijden. Het farmaceutische misdaadprogramma wordt drie jaar uitgevoerd. Voor de bestrijding van nep geneesmiddelen wordt zo’n 4,5 miljoen euro uitgetrokken. Het programma voorziet in het opsporen van criminele organisaties die namaakmiddelen produceren en het voorkomen dat de medicijnen in het reguliere circuit terechtkomen. Het gaat zowel om innovatieve recept-, generieke als zelfzorggeneesmiddelen.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief