Productie

Sanofi produceert ook medicijnen waarbij onderbreking van de behandeling een gevaar voor de patiënt zou betekenen. Dit zijn geneesmiddelen die essentieel zijn voor de volksgezondheid, waarvoor geen alternatieven beschikbaar zijn, of waarvan geen of onvoldoende hoeveelheden kunnen worden geproduceerd.

Het productie- en distributieproces is bij Sanofi zo georganiseerd dat risico’s op tekorten aan essentiële geneesmiddelen tot het minimum worden beperkt, zoals:

  • Voorraadbeheer
    In alle landen waar Sanofi aanwezig is zijn officiële en gedetailleerde lijsten opgesteld van de geneesmiddelen die voor de volksgezondheid essentieel zijn en/of waarvoor onvoldoende of geen alternatieven ter plaatse zijn. Daarmee zijn alle geneesmiddelen geclassificeerd naar vraag (aantallen) en kwetsbaarheid (risico bij tekorten). Ook in Nederland houdt Sanofi een lijst van de essential products bij, waarop ook de medical need producten vermeld staan. Sanofi Nederland houdt een safety stock aan, zodat het bedrijf ook bij dreigende out of stock nog kan uitleveren en het risico op out of stock op patiëntniveau zoveel mogelijk beperkt wordt.
  • Multisourcing
    Spreiden van de productie van één bepaald product over meerdere productiesites.
  • Back-up
    Sanofi heeft meerdere productiesites die, indien noodzakelijk, direct kunnen bijspringen en de productie van een geneesmiddel kunnen starten. Zo kunnen onverwachte schommelingen in vraag / levering worden opgevangen zonder dat de patiënt hiervan hinder ondervindt.

Managementsystemen kwaliteit en veiligheid

Sanofi heeft op alle niveaus in het bedrijf managementsystemen voor kwaliteit en veiligheid. Deze systemen meten hoe er wordt gewerkt en wat de resultaten zijn. Op basis van deze gegevens worden de doelstellingen voor kwaliteit en veiligheid voortdurend aangescherpt en worden nieuwe actieplannen geïntroduceerd.

Veiligheid medewerkers

De veiligheid en gezondheid van medewerkers van Sanofi in alle landen wordt beschermd door een internationale code. Een gericht beleid van bewustwording, training en maatregelen zorgt voor een constante vermindering van de mogelijke risico’s voor gezondheid, veiligheid en milieu.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief