Productie

Sanofi produceert ook medicijnen waarbij onderbreking van de behandeling een gevaar voor de patiënt zou betekenen. Dit zijn geneesmiddelen die essentieel zijn voor de volksgezondheid, waarvoor geen alternatieven beschikbaar zijn, of waarvan geen of onvoldoende hoeveelheden kunnen worden geproduceerd.

Het productie- en distributieproces is bij Sanofi zo georganiseerd dat risico’s op tekorten aan essentiële geneesmiddelen tot het minimum worden beperkt, zoals:

  • Voorraadbeheer
    In alle landen waar Sanofi aanwezig is zijn officiële en gedetailleerde lijsten opgesteld van de geneesmiddelen die voor de volksgezondheid essentieel zijn en/of waarvoor onvoldoende of geen alternatieven ter plaatse zijn. Daarmee zijn alle geneesmiddelen geclassificeerd naar vraag (aantallen) en kwetsbaarheid (risico bij tekorten). Ook in Nederland houdt Sanofi een lijst van de essential products bij, waarop ook de medical need producten vermeld staan. Sanofi Nederland houdt een safety stock aan, zodat het bedrijf ook bij dreigende out of stock nog kan uitleveren en het risico op out of stock op patiëntniveau zoveel mogelijk beperkt wordt.
  • Multisourcing
    Spreiden van de productie van één bepaald product over meerdere productiesites.
  • Back-up
    Sanofi heeft meerdere productiesites die, indien noodzakelijk, direct kunnen bijspringen en de productie van een geneesmiddel kunnen starten. Zo kunnen onverwachte schommelingen in vraag / levering worden opgevangen zonder dat de patiënt hiervan hinder ondervindt.

Managementsystemen kwaliteit en veiligheid

Sanofi heeft op alle niveaus in het bedrijf managementsystemen voor kwaliteit en veiligheid. Deze systemen meten hoe er wordt gewerkt en wat de resultaten zijn. Op basis van deze gegevens worden de doelstellingen voor kwaliteit en veiligheid voortdurend aangescherpt en worden nieuwe actieplannen geïntroduceerd.

Veiligheid medewerkers

De veiligheid en gezondheid van medewerkers van Sanofi in alle landen wordt beschermd door een internationale code. Een gericht beleid van bewustwording, training en maatregelen zorgt voor een constante vermindering van de mogelijke risico’s voor gezondheid, veiligheid en milieu.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief