Kwaliteitswaarborging

Het waarborgen van de veiligheid van de patiënt staat centraal in de hele cyclus van een geneesmiddel, van het allereerste onderzoek tot het moment dat het geneesmiddel niet meer op de markt is.

Wereldwijde kwaliteitsprocedures

Om de kwaliteit te borgen heeft Sanofi Standard Operating Procedures (SOP’s) voor elk onderdeel van de keten: voor onderzoek en ontwikkeling, productie, distributie en informatie. Deze procedures komen ten minste overeen met de strengste voorschriften die door internationale overheden zijn vastgesteld.

De kwaliteitsprocedures worden overal ter wereld uniform toegepast. De uitvoering ervan wordt stelselmatig gecontroleerd, zowel met interne controles als door (inter)nationale overheden. Met dit systeem wordt de veiligheid van de patiënt zo goed mogelijk gegarandeerd. Sanofi streeft continue naar verdere verbetering van dit systeem.

Geneesmiddelenbewaking in Nederland

Sanofi heeft tientallen geneesmiddelen (stofnamen) in Nederland op de markt en honderden verschillende doseringen en/of verpakkingen, zogenoemde productpresentaties. De afdeling Farmacovigilantie (Geneesmiddelenbewaking) volgt al deze geneesmiddelen gedurende de tijd dat een geneesmiddel op de Nederlandse markt is.

Alle meldingen van bijwerkingen, vermoedelijke vervalsingen en risicovolle situaties voor het geneesmiddelengebruik worden door de afdeling verzameld en geanalyseerd. Indien nodig worden maatregelen genomen voor een goed en veilig medicijngebruik.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief