Kwaliteitswaarborging

Het waarborgen van de veiligheid van de patiënt staat centraal in de hele cyclus van een geneesmiddel, van het allereerste onderzoek tot het moment dat het geneesmiddel niet meer op de markt is.

Wereldwijde kwaliteitsprocedures

Om de kwaliteit te borgen heeft Sanofi Standard Operating Procedures (SOP’s) voor elk onderdeel van de keten: voor onderzoek en ontwikkeling, productie, distributie en informatie. Deze procedures komen ten minste overeen met de strengste voorschriften die door internationale overheden zijn vastgesteld.

De kwaliteitsprocedures worden overal ter wereld uniform toegepast. De uitvoering ervan wordt stelselmatig gecontroleerd, zowel met interne controles als door (inter)nationale overheden. Met dit systeem wordt de veiligheid van de patiënt zo goed mogelijk gegarandeerd. Sanofi streeft continue naar verdere verbetering van dit systeem.

Geneesmiddelenbewaking in Nederland

Sanofi heeft tientallen geneesmiddelen (stofnamen) in Nederland op de markt en honderden verschillende doseringen en/of verpakkingen, zogenoemde productpresentaties. De afdeling Farmacovigilantie (Geneesmiddelenbewaking) volgt al deze geneesmiddelen gedurende de tijd dat een geneesmiddel op de Nederlandse markt is.

Alle meldingen van bijwerkingen, vermoedelijke vervalsingen en risicovolle situaties voor het geneesmiddelengebruik worden door de afdeling verzameld en geanalyseerd. Indien nodig worden maatregelen genomen voor een goed en veilig medicijngebruik.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief