Klinisch onderzoek

Elk nieuw geneesmiddel moet een aantal onderzoeksfasen doorlopen, voordat het uiteindelijk als geneesmiddel op de markt wordt toegelaten. Tijdens die fasen worden de effectiviteit en veiligheid van het middel onderzocht. De uitvoering van het onderzoek is aan strikte (inter)nationale wet- en regelgeving gebonden.

Doel klinisch onderzoek

Klinisch geneesmiddelenonderzoek is onderzoek dat in het ziekenhuis of bij de huisarts plaatsvindt en waarbij patiënten of gezonde vrijwilligers betrokken zijn. Bij het onderzoek wordt heel precies de werkzaamheid en de veiligheid (bijwerkingen) van een nieuw geneesmiddel onderzocht.

Geneesmiddelenonderzoek kan naast de behandeling van een ziekte gericht zijn op andere vraagstukken zoals:

  • Manier waarop de ziekte zich ontwikkelt
  • Manier waarop klachten verlicht worden
  • Stellen van een betere diagnose
  • Vinden van stoffen die het mogelijk maken het verloop van de ziekte te voorspellen
  • Onderscheiden van verschillende vormen van de ziekte

Meer over de doelen per onderzoeksfase in het dossier Research en Innovatie.

Veilig onderzoek met mensen

Sanofi doet er alles aan om ethisch verantwoord en veilig onderzoek wereldwijd te borgen. Lees hierover meer in het dossier Innovatie / Ethiek, Veiligheid, Voorlichting en Transparantie.

Medisch-ethische toetsingscommissies

Medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) keuren vooraf de opzet van het onderzoek. Zonder een positief oordeel van deze commissies van onafhankelijke deskundigen mag er geen onderzoek met mensen worden uitgevoerd in de Nederlandse ziekenhuizen.

Als tijdens het onderzoek blijkt dat het geneesmiddel een risico oplevert voor de proefpersonen, kan de commissie het onderzoek aanpassen of stopzetten.

Wanneer blijkt dat het geneesmiddel zó goed werkt dat de proefpersonen die het onderzoeksgeneesmiddel níet krijgen beduidend slechter af zijn, kan de commissie besluiten om de wettelijke onderzoeksfase te bekorten of te stoppen. Van dit geneesmiddel kan dan versneld een registratiedossier worden ingediend.

Meer informatie

 

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Sanofi Award voor Maarten Deenen

De Sanofi Award 2017 voor de beste onderzoekspublicatie van een ziekenhuisapotheker in 2016 is toegekend aan Dr Maarten Deenen.

Lees meer

AMR kan zich ontwikkelen tot levensbedreigend issue

Sanofi introduceert een nieuwe app in de strijd tegen antimicrobiële resistentie, speciaal voor kinderen en tieners.

Lees meer

Wereld Diabetes Dag in teken van vrouwen

Wereld Diabetes Dag staat geheel in het teken van vrouwen en diabetes en hun recht op een gezonde toekomst.

Lees meer

Verpleegkundigen signaleren problemen met medicijnen

NIVEL: 85% van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft in het werk te maken met patiënten die hun medicijnen niet goed gebruiken.

Lees meer

Nationale servicedesk personalised medicine

Op 1 februari 2018 start de nationale servicedesk voor verantwoord omgaan met vraagstukken over Personalised Medicine.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief