Informatie aan zorgverleners

De voorschrijvende arts moet de risico’s en voordelen van een geneesmiddel goed tegen elkaar kunnen afwegen. Sanofi biedt artsen en apothekers voortdurend actief de volledige en meest recente informatie aan over de werking, het gebruik en de mogelijke bijwerkingen van haar geneesmiddelen.

Informatie over veiligheid

De belangrijkste basisinformatie voor de zorgverleners is vastgelegd in de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC). Bij registratie en bij elke herbeoordeling van de balans tussen veiligheid en effectiviteit bepaalt de registratieautoriteit welke bevindingen opgenomen moet worden in de SmPC.

Op vastgestelde tijdstippen na registratie geven geneesmiddelenautoriteiten een update over de wereldwijde ervaringen met de veiligheid van een product. Een Periodic Safety Update Report of een periodieke veiligheidsrapportage (PSUR) geeft een uitgebreide en kritische analyse van de baten-risicobalans van het product. Hierbij wordt rekening gehouden met de meest recente informatie over veiligheid, werkzaamheid en risico’s. Met deze beoordeling kan worden bepaald of verder onderzoek nodig is en of de productinformatie of handelsvergunning moet worden aangepast.

De registratieautoriteit kan in geval van urgente / belangrijke veiligheidskwesties het farmaceutische bedrijf verplichten om de zorgverleners te informeren door middel van een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

Kennismanagement

Na registratie voert Sanofi nog steeds onderzoek uit naar nieuwe of meer gerichte toepassingsmogelijkheden van een geneesmiddel. De onderzoeksinformatie en de gebruiksinformatie die het bedrijf ontvangt van artsen, apothekers, patiënten en overheden, worden teruggekoppeld aan de zorgverleners.

Dit systeem van hoogwaardig kennismanagement is een basisvoorwaarde voor de kwaliteit van de behandeling en de veiligheid van de patiënt. Lees meer over informatieoverdracht en gunstbetoon in Toegang tot geneesmiddelen / Verantwoorde marketing.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief