Informatie aan zorgverleners

De voorschrijvende arts moet de risico’s en voordelen van een geneesmiddel goed tegen elkaar kunnen afwegen. Sanofi biedt artsen en apothekers voortdurend actief de volledige en meest recente informatie aan over de werking, het gebruik en de mogelijke bijwerkingen van haar geneesmiddelen.

Informatie over veiligheid

De belangrijkste basisinformatie voor de zorgverleners is vastgelegd in de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC). Bij registratie en bij elke herbeoordeling van de balans tussen veiligheid en effectiviteit bepaalt de registratieautoriteit welke bevindingen opgenomen moet worden in de SmPC.

Op vastgestelde tijdstippen na registratie geven geneesmiddelenautoriteiten een update over de wereldwijde ervaringen met de veiligheid van een product. Een Periodic Safety Update Report of een periodieke veiligheidsrapportage (PSUR) geeft een uitgebreide en kritische analyse van de baten-risicobalans van het product. Hierbij wordt rekening gehouden met de meest recente informatie over veiligheid, werkzaamheid en risico’s. Met deze beoordeling kan worden bepaald of verder onderzoek nodig is en of de productinformatie of handelsvergunning moet worden aangepast.

De registratieautoriteit kan in geval van urgente / belangrijke veiligheidskwesties het farmaceutische bedrijf verplichten om de zorgverleners te informeren door middel van een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

Kennismanagement

Na registratie voert Sanofi nog steeds onderzoek uit naar nieuwe of meer gerichte toepassingsmogelijkheden van een geneesmiddel. De onderzoeksinformatie en de gebruiksinformatie die het bedrijf ontvangt van artsen, apothekers, patiënten en overheden, worden teruggekoppeld aan de zorgverleners.

Dit systeem van hoogwaardig kennismanagement is een basisvoorwaarde voor de kwaliteit van de behandeling en de veiligheid van de patiënt. Lees meer over informatieoverdracht en gunstbetoon in Toegang tot geneesmiddelen / Verantwoorde marketing.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief