Informatie aan zorgverleners

De voorschrijvende arts moet de risico’s en voordelen van een geneesmiddel goed tegen elkaar kunnen afwegen. Sanofi biedt artsen en apothekers voortdurend actief de volledige en meest recente informatie aan over de werking, het gebruik en de mogelijke bijwerkingen van haar geneesmiddelen.

Informatie over veiligheid

De belangrijkste basisinformatie voor de zorgverleners is vastgelegd in de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC). Bij registratie en bij elke herbeoordeling van de balans tussen veiligheid en effectiviteit bepaalt de registratieautoriteit welke bevindingen opgenomen moet worden in de SmPC.

Op vastgestelde tijdstippen na registratie geven geneesmiddelenautoriteiten een update over de wereldwijde ervaringen met de veiligheid van een product. Een Periodic Safety Update Report of een periodieke veiligheidsrapportage (PSUR) geeft een uitgebreide en kritische analyse van de baten-risicobalans van het product. Hierbij wordt rekening gehouden met de meest recente informatie over veiligheid, werkzaamheid en risico’s. Met deze beoordeling kan worden bepaald of verder onderzoek nodig is en of de productinformatie of handelsvergunning moet worden aangepast.

De registratieautoriteit kan in geval van urgente / belangrijke veiligheidskwesties het farmaceutische bedrijf verplichten om de zorgverleners te informeren door middel van een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

Kennismanagement

Na registratie voert Sanofi nog steeds onderzoek uit naar nieuwe of meer gerichte toepassingsmogelijkheden van een geneesmiddel. De onderzoeksinformatie en de gebruiksinformatie die het bedrijf ontvangt van artsen, apothekers, patiënten en overheden, worden teruggekoppeld aan de zorgverleners.

Dit systeem van hoogwaardig kennismanagement is een basisvoorwaarde voor de kwaliteit van de behandeling en de veiligheid van de patiënt. Lees meer over informatieoverdracht en gunstbetoon in Toegang tot geneesmiddelen / Verantwoorde marketing.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Sanofi Award voor Maarten Deenen

De Sanofi Award 2017 voor de beste onderzoekspublicatie van een ziekenhuisapotheker in 2016 is toegekend aan Dr Maarten Deenen.

Lees meer

AMR kan zich ontwikkelen tot levensbedreigend issue

Sanofi introduceert een nieuwe app in de strijd tegen antimicrobiële resistentie, speciaal voor kinderen en tieners.

Lees meer

Wereld Diabetes Dag in teken van vrouwen

Wereld Diabetes Dag staat geheel in het teken van vrouwen en diabetes en hun recht op een gezonde toekomst.

Lees meer

Verpleegkundigen signaleren problemen met medicijnen

NIVEL: 85% van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft in het werk te maken met patiënten die hun medicijnen niet goed gebruiken.

Lees meer

Nationale servicedesk personalised medicine

Op 1 februari 2018 start de nationale servicedesk voor verantwoord omgaan met vraagstukken over Personalised Medicine.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief