Distributie

Het vervoer van producten van Sanofi is voortdurend onderwerp van aandacht voor innovatie, kwaliteitsverbetering en kosteneffectiviteit.

Sanofi heeft een verfijnd netwerk van betrouwbare distributiekanalen over de hele wereld, dat de kwaliteit en veiligheid van de geneesmiddelen waarborgt. Dit voorkomt bovendien schade door ondeskundig transport en opslag (temperatuur, houdbaarheid, vochtigheid) en door onbetrouwbare handelspraktijken (vervalsingen, ompakkingen, ontbreken van patiëntenbijsluiters, houdbaarheidsgegevens).

Distributie in eigen beheer vergroot veiligheid

Met de transporteurs die in opdracht van Sanofi goederen vervoeren, maakt Sanofi bindende afspraken over kwaliteit en veiligheid. Deze afspraken bevatten onder andere: de traceerbaarheid van ieder product, een waarschuwingssysteem en duidelijke afspraken over vervoer samen met andere producten.

Voorbeeld: de koude keten
Sommige vaccins moeten bij een temperatuur van -20 graden Celsius worden bewaard en getransporteerd om de kwaliteit van het vaccin te kunnen garanderen. Dit is een cruciaal punt bij afwegingen rond transport. Vanuit Frankrijk worden de vaccins naar het vliegveld vervoerd in vrachtwagens die het product op die temperatuur kunnen houden. Vervolgens worden de vaccins vervoerd in geïsoleerde containers, die de garantie bieden dat de koude keten 72 uur intact blijft. Dit wordt bewaakt door indicatoren in iedere container, die veranderingen in de temperatuur vastleggen.

Risico’s distributie geneesmiddelen

  • Parallelimport
    Door parallelimport en de open grenzen kunnen geneesmiddelen binnen de Europese Unie vrij van het ene naar het andere land worden vervoerd. Hiervoor worden producten vaak omgepakt, omgelabeld en doorverkocht. Onder die omstandigheden is het moeilijk de kwaliteit en veiligheid te bewaken en te garanderen.
  • Internethandel
    Geneesmiddelen worden in toenemende mate aangeboden op het internet. Aan de verhandeling van receptgeneesmiddelen via het internet kleven grote gezondheidsrisico’s. Een ervan is kwaliteitsverlies door ondeskundig(e) transport, opslag en aflevering. Distributie van receptgeneesmiddelen aan de patiënt is zeer specialistisch werk. Een ander risico zijn vervalsingen. Geneesmiddelenvervalsingen zijn uitgegroeid tot de meest lucratieve tak van misdaad. Sanofi levert geen geneesmiddelen aan particulieren via het internet.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief