Distributie

Het vervoer van producten van Sanofi is voortdurend onderwerp van aandacht voor innovatie, kwaliteitsverbetering en kosteneffectiviteit.

Sanofi heeft een verfijnd netwerk van betrouwbare distributiekanalen over de hele wereld, dat de kwaliteit en veiligheid van de geneesmiddelen waarborgt. Dit voorkomt bovendien schade door ondeskundig transport en opslag (temperatuur, houdbaarheid, vochtigheid) en door onbetrouwbare handelspraktijken (vervalsingen, ompakkingen, ontbreken van patiëntenbijsluiters, houdbaarheidsgegevens).

Distributie in eigen beheer vergroot veiligheid

Met de transporteurs die in opdracht van Sanofi goederen vervoeren, maakt Sanofi bindende afspraken over kwaliteit en veiligheid. Deze afspraken bevatten onder andere: de traceerbaarheid van ieder product, een waarschuwingssysteem en duidelijke afspraken over vervoer samen met andere producten.

Voorbeeld: de koude keten
Sommige vaccins moeten bij een temperatuur van -20 graden Celsius worden bewaard en getransporteerd om de kwaliteit van het vaccin te kunnen garanderen. Dit is een cruciaal punt bij afwegingen rond transport. Vanuit Frankrijk worden de vaccins naar het vliegveld vervoerd in vrachtwagens die het product op die temperatuur kunnen houden. Vervolgens worden de vaccins vervoerd in geïsoleerde containers, die de garantie bieden dat de koude keten 72 uur intact blijft. Dit wordt bewaakt door indicatoren in iedere container, die veranderingen in de temperatuur vastleggen.

Risico’s distributie geneesmiddelen

  • Parallelimport
    Door parallelimport en de open grenzen kunnen geneesmiddelen binnen de Europese Unie vrij van het ene naar het andere land worden vervoerd. Hiervoor worden producten vaak omgepakt, omgelabeld en doorverkocht. Onder die omstandigheden is het moeilijk de kwaliteit en veiligheid te bewaken en te garanderen.
  • Internethandel
    Geneesmiddelen worden in toenemende mate aangeboden op het internet. Aan de verhandeling van receptgeneesmiddelen via het internet kleven grote gezondheidsrisico’s. Een ervan is kwaliteitsverlies door ondeskundig(e) transport, opslag en aflevering. Distributie van receptgeneesmiddelen aan de patiënt is zeer specialistisch werk. Een ander risico zijn vervalsingen. Geneesmiddelenvervalsingen zijn uitgegroeid tot de meest lucratieve tak van misdaad. Sanofi levert geen geneesmiddelen aan particulieren via het internet.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Sanofi Award voor Maarten Deenen

De Sanofi Award 2017 voor de beste onderzoekspublicatie van een ziekenhuisapotheker in 2016 is toegekend aan Dr Maarten Deenen.

Lees meer

AMR kan zich ontwikkelen tot levensbedreigend issue

Sanofi introduceert een nieuwe app in de strijd tegen antimicrobiële resistentie, speciaal voor kinderen en tieners.

Lees meer

Wereld Diabetes Dag in teken van vrouwen

Wereld Diabetes Dag staat geheel in het teken van vrouwen en diabetes en hun recht op een gezonde toekomst.

Lees meer

Verpleegkundigen signaleren problemen met medicijnen

NIVEL: 85% van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft in het werk te maken met patiënten die hun medicijnen niet goed gebruiken.

Lees meer

Nationale servicedesk personalised medicine

Op 1 februari 2018 start de nationale servicedesk voor verantwoord omgaan met vraagstukken over Personalised Medicine.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief