Strategie

Ongeveer één derde van de wereldbevolking heeft geen toegang tot de meest basale gezondheidszorg. Dat is meer dan 2 miljard mensen. Daarvoor zijn veel uiteenlopende redenen: gebrekkige infrastructuur, distributie en opslag, gebrek aan artsen voor diagnose en behandeling, opleiding en voorlichting, distributieketens, transport, opslag, en natuurlijk geldgebrek.

Inzet Sanofi

Sanofi legt zich toe op die gebieden waar het een werkelijk verschil kan maken en impact kan hebben: de toegang tot goede gezondheidszorg. Dankzij de middelen, decennialange ervaring en opgebouwde kennis, omvang en aanwezigheid in landen wereldwijd, kan het bedrijf meer doen dan het doneren van geneesmiddelen om deze problemen aan te pakken.

Samenwerking met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ministeries van volksgezondheid, de WHO en het World Economic Forum is voorwaarde voor succes in de strijd tegen tropische en weesziekten.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Sanofi concentreert zich niet alleen op geneesmiddelen voor ‘Westerse’ ziekten en landen. In 2006 heeft Sanofi al haar langlopende projecten om de toegang tot gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden te verbeteren, gebundeld en ondergebracht in een aparte afdeling Access to Medicines. De afdeling Access to Medicines is volledig geïntegreerd in de strategie en de bedrijfsvoering van Sanofi. Het is géén aparte stichting of hulporganisatie. Enkele voorbeelden van de activiteiten:

  • Eind januari 2012 heeft Sanofi zich samen met de WHO, de Wereldbank en de Bill & Melinda Gates Foundation gecommitteerd aan de Londen Declaration. Zij hebben afgesproken zich gezamenlijk in te zetten voor het uitroeien van 10 veronachtzaamde tropische ziekten (NTD’s) rond 2020.
  • Sanofi is een van de oprichters en partners van het Access Accelerated Initiative (AAI), een nieuwe coalitie om de impact van niet-overdraagbare ziekten (NCD’s) in lage- en middeninkomens landen aan te pakken.
  • In januari 2017 is de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) opgericht. Een coalitie van overheden, NGO’s en farmaceutische industrie, waaronder Sanofi, maakt zich sterk voor de ontwikkeling van vaccins tegen besmettelijke ziekten die ernstige epidemieën kunnen veroorzaken.
  • Sanofi heeft in januari 2016 de Declaration on Combating Antimicrobial Resistance (AMR) getekend en zich daarmee gecommitteerd aan het verkleinen van de ontwikkeling van geneesmiddelenresistentie; het vergroten van R&D investeringen gericht op wereldwijde behoeften in publieke gezondheidszorg en het verbeteren van toegang tot antibiotica van goede kwaliteit voor iedereen.
  • Sanofi werkt al vele jaren aan de ontwikkeling van een aidsvaccin, participeert in het publiek-private initiatief Collaboration for HIV/AIDS Immunological Therapy (CHAIT) en heeft een samenwerkingsovereenkomst om goedkope anti-HIV geneesmiddelen te produceren in Zuid-Afrika.

Meer informatie

 

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief