Strategie

Ongeveer één derde van de wereldbevolking heeft geen toegang tot de meest basale gezondheidszorg. Dat is meer dan 2 miljard mensen. Daarvoor zijn veel uiteenlopende redenen: gebrekkige infrastructuur, distributie en opslag, gebrek aan artsen voor diagnose en behandeling, opleiding en voorlichting, distributieketens, transport, opslag, en natuurlijk geldgebrek.

Inzet Sanofi

Sanofi legt zich toe op die gebieden waar het een werkelijk verschil kan maken en impact kan hebben: de toegang tot goede gezondheidszorg. Dankzij de middelen, decennialange ervaring en opgebouwde kennis, omvang en aanwezigheid in landen wereldwijd, kan het bedrijf meer doen dan het doneren van geneesmiddelen om deze problemen aan te pakken.

Samenwerking met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ministeries van volksgezondheid, de WHO en het World Economic Forum is voorwaarde voor succes in de strijd tegen tropische en weesziekten.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Sanofi concentreert zich niet alleen op geneesmiddelen voor ‘Westerse’ ziekten en landen. In 2006 heeft Sanofi al haar langlopende projecten om de toegang tot gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden te verbeteren, gebundeld en ondergebracht in een aparte afdeling Access to Medicines. De afdeling Access to Medicines is volledig geïntegreerd in de strategie en de bedrijfsvoering van Sanofi. Het is géén aparte stichting of hulporganisatie. Enkele voorbeelden van de activiteiten:

  • Eind januari 2012 heeft Sanofi zich samen met de WHO, de Wereldbank en de Bill & Melinda Gates Foundation gecommitteerd aan de Londen Declaration. Zij hebben afgesproken zich gezamenlijk in te zetten voor het uitroeien van 10 veronachtzaamde tropische ziekten (NTD’s) rond 2020.
  • Sanofi is een van de oprichters en partners van het Access Accelerated Initiative (AAI), een nieuwe coalitie om de impact van niet-overdraagbare ziekten (NCD’s) in lage- en middeninkomens landen aan te pakken.
  • In januari 2017 is de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) opgericht. Een coalitie van overheden, NGO’s en farmaceutische industrie, waaronder Sanofi, maakt zich sterk voor de ontwikkeling van vaccins tegen besmettelijke ziekten die ernstige epidemieën kunnen veroorzaken.
  • Sanofi heeft in januari 2016 de Declaration on Combating Antimicrobial Resistance (AMR) getekend en zich daarmee gecommitteerd aan het verkleinen van de ontwikkeling van geneesmiddelenresistentie; het vergroten van R&D investeringen gericht op wereldwijde behoeften in publieke gezondheidszorg en het verbeteren van toegang tot antibiotica van goede kwaliteit voor iedereen.
  • Sanofi werkt al vele jaren aan de ontwikkeling van een aidsvaccin, participeert in het publiek-private initiatief Collaboration for HIV/AIDS Immunological Therapy (CHAIT) en heeft een samenwerkingsovereenkomst om goedkope anti-HIV geneesmiddelen te produceren in Zuid-Afrika.

Meer informatie

 

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief