Geneesmiddelenonderzoek

Sanofi voert een groeiend deel van haar klinisch onderzoek uit in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Ontwikkelingslanden nemen een bijzondere plek in als het gaat om toegang tot gezondheidszorg en behandeling van ziekten, de levensstandaard van de lokale bevolking en de nationale wet- en regelgeving.

Bron: Clinicaltrials.gov, juli 2017 – Sanofi | Recruiting, Not yet recruiting, Active, not recruiting, Enrolling by invitation Studies

Wereldwijd dezelfde standaarden

Patiënten die deelnemen aan klinisch onderzoek zijn kwetsbaar. Sanofi plaatst de veiligheid van proefpersonen daarom op de eerste plaats in alle klinische studies. Het maakt geen verschil waar het klinisch onderzoek wordt uitgevoerd. Wereldwijd gelden dezelfde ethische normen en internationale gedragscodes. Lees hier meer over Ethiek, Veiligheid en Transparantie van alle klinische studies.

Onderzoeksstructuur in ontwikkelingslanden

ontwikkelingslanden

Sanofi doet alleen onderzoek in landen die een goede infrastructuur hebben. Een land moet beschikken over eigen, onafhankelijke medisch ethische toetsingscommissies (METC’s), die toestemming geven voor de opzet en uitvoering van de studie en de voortgang en inhoud van het onderzoek bewaken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door adequaat opgeleid personeel. De verslaglegging en rapportage worden op de juiste wijze uitgevoerd, volgens standaard procedures.

Sanofi streeft ernaar dat de structuren en faciliteiten die worden opgezet voor het klinisch onderzoek, ook na afronding van het onderzoek blijven bestaan en worden gebruikt, zodat het ook een bijdrage levert aan de verbetering van de plaatselijke gezondheidszorg op de langere termijn.

Sanofi besteedt relatief veel aandacht aan het opbouwen van lokale geneesmiddelenbewaking, vooral in Afrika, aldus de Access to Medicines Index 2016.

Klinische studies 2016

In 2016 heeft Sanofi 204 klinische studies uitgevoerd:

  • 157 geneesmiddelenstudies met 15.691 proefpersonen
  • 47 vaccinstudies met 15.259 proefpersonen

Sanofi heeft in 2016 zelf 164 inspecties uitgevoerd op de klinische studies. De zorgautoriteiten hebben 98 audits uitgevoerd.

Voordelen klinisch onderzoek voor lokale bevolking

De organisatie van klinisch onderzoek biedt voordelen aan de lokale bevolking. Allereerst dragen onderzoeken bij aan het beschikbaar stellen van geschikte medische zorg voor ziekten die wijd verspreid zijn in het land en daarom belangrijk zijn vanuit het oogpunt van de volksgezondheid. Daarnaast draagt Sanofi bij aan de ontwikkeling van medische diensten en infrastructuren voor klinisch onderzoek, die beschikbaar zijn voor alle patiënten en zorgprofessionals, of ze nu wel of niet deelnemen aan klinisch onderzoek.

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief