Tuberculose

Tuberculose is één van de tien belangrijkste doodsoorzaken ter wereld. Het wordt veroorzaakt door een bacterie: Mycobacterium tuberculosis. Tuberculose is te voorkomen en te genezen.

In 2015 raakten volgens de WHO 10,4 miljoen mensen besmet met kochbacillen, die tuberculose veroorzaken. Zo’n 480.000 mensen ontwikkelden multidrug resistant TB (MDR-TB). 1,8 miljoen mensen stierven aan TBC – 95% in lage- en middeninkomenslanden.

Tussen 2000 en 2015 zijn naar schatting 49 miljoen gered, door betere diagnose en behandeling.

Ongeveer een derde van de wereldbevolking heeft een latente vorm van TB (LTBI). Bij een op de tien ontwikkelt zich TBC. Mensen die een verzwakt immuunsysteem hebben, bijvoorbeeld door HIV-besmetting, ondervoeding of diabetes, en rokers lopen een groot risico op de ontwikkeling van actieve TB.

Ontwikkeling en verbetering behandeling TBC

Sanofi was het eerste bedrijf dat rifampicine maakte (1959), nog steeds een belangrijk antibioticum voor de behandeling van TBC. Verschillende andere antibiotica tegen TBC volgden. Ze worden geproduceerd in Zuid-Afrika.

In samenwerking met talrijke internationale organisaties voert Sanofi een beleid voor de ontwikkeling en verbetering van tuberculosebehandelingen. De strategie bestaat uit:

  • Verkorten van de behandelduur en verminderen van de noodzakelijke dosis.
    Bijvoorbeeld met het geneesmiddel rifapentine. Deze behandeling is goedgekeurd door de FDA in de Verenigde Staten en is een van de voorkeursbehandelingen in de WHO-richtlijnen. Deze behandeling is eenvoudig (eenmaal per week gedurende 12 weken) en kan de doorontwikkeling van de latente fase naar de actieve ziekte (open TBC) voorkomen.
  • Onderzoek naar nieuwe werkzame stoffen voor het bestrijden van multiresistente vormen van TB, in samenwerking met externe partners, zoals TB Alliance.
  • Sinds 2012 werkt Sanofi samen met zeven andere geneesmiddelenontwikkelaars, acht onderzoekscentra en de Bill and Melinda Gates Foundation in TB Drug Accelerator (TBDA) om onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen te versnellen.

Wereldwijd programma tegen Tuberculose

De activiteiten van Sanofi maken deel uit van het wereldwijde programma tegen tuberculose ‘Global Plan to End TB‘, dat wordt gesponsord door de World Health Organization en de ‘Millenniumtop’ van de Verenigde Naties. De doelstelling is om tussen 2015 en 2035 het aantal TBC doden met 95% te verminderen en het aantal besmettingen met 90%.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief