Malaria

Malaria is een van de dodelijkste infectieziekten ter wereld. Malaria wordt veroorzaakt door parasieten die via besmette Anopheles-vrouwtjesmuggen aan mensen worden doorgegeven. In 2015 hadden 91 landen en gebieden voortdurend te maken met de overdracht van malaria. Volgens de laatste ramingen van de WHO (december 2016) waren er in 2015 212 miljoen gevallen van malaria en stierven 429.000 mensen aan malaria, voornamelijk Afrikaanse kinderen. Elke twee minuten sterft een kind aan malaria.

Voorkomen malaria beter dan genezen

Afrika wordt het zwaarst getroffen door malaria. In 2015 vond 90% van alle malariabesmettingen en 92% van de sterfgevallen door malaria plaats in Afrika. Zo’n 13 landen, voornamelijk landen ten zuiden van de Sahara, vertegenwoordigen 76% van de malariaproblemen en 75% van het overlijden wereldwijd. 70% van alle doden van malaria zijn kinderen onder de 5 jaar.

Malaria is te voorkomen en te genezen. Door extra inspanningen vermindert op veel plaatsen de malariadruk drastisch. Tussen 2010 en 2015 is de incidentie van malaria onder de bedreigde populaties (het aantal nieuwe gevallen) wereldwijd met 21% gedaald. In diezelfde periode daalde de sterftecijfers van malaria onder risicopopulaties met 29% wereldwijd in alle leeftijdsgroepen en met 35% bij kinderen onder de 5 jaar. Sinds 2001 zijn naar schatting 6,8 miljoen malaria sterfgevallen voorkomen.

Bron: WHO World Malaria Report 2016

Bestrijding malaria

Sinds de jaren 30 van de vorige eeuw is Sanofi actief in onderzoek, ontwikkeling, productie en distributie van antimalariamiddelen. Sanofi werkt daarbij samen met gezondheidsautoriteiten, ministeries, NGO’s, experts en universiteiten. De uitgangspunten van Sanofi in het kort:

  • Maak geneesmiddelen toegankelijk door een aangepast prijsbeleid dat ook toegankelijkheid voor de armste patiënten omvat, terwijl de economische duurzaamheid wordt gewaarborgd.
  • Verbeter preventie, diagnose en behandeling door innovatieve informatie- en opleidingsinitiatieven.
  • Gebruik de kennis van Sanofi op gebied van geneesmiddelen en de ontwikkeling van lokale expertise.
  • Anticipeer op toekomstige medische behoeften door middel van R&D  programma’s.
  • Ontwikkel partnerschappen om oplossingen te bieden die aangepast zijn aan lokale behoeften. En om alle vaardigheden bijeen te brengen die nodig zijn om complexe situaties aan te pakken.

Een uitgebreide beschrijving van de acties om malaria te bestrijden vindt u in de factsheet Fighting Malaria.

Nieuw, effectief geneesmiddel voor malaria

Lange tijd werd malaria effectief bestreden met chloroquine. De parasiet die malaria veroorzaakt is echter ongevoelig geworden voor deze aanpak. Om resistentie voor te blijven, ontwikkelt Sanofi voortdurend nieuwe anti-malariamiddelen. Een van de nieuwe werkzame stoffen is artemisine, een plantenextract van de zomeralsem (Artemisia annua). Een effectieve, maar dure oplossing die bovendien seizoensgebonden is.

De Berkeley Universiteit is erin geslaagd een semi-synthetische artemisine te ontwikkelen. Deze doorbraak is de sleutel tot niet-seizoensgebonden en tegelijkertijd betaalbare antimalariamiddelen, die bovendien op grote schaal kunnen worden geproduceerd. Om deze ontdekking binnen het bereik van patiënten te brengen, hebben OneWorld Health, Amyris Biotechnologies en Sanofi in 2008 de handen ineen geslagen.

Sanofi en PATH kondigen op 12 augustus 2014 de eerste grootschalige levering aan van malariabehandelingen geproduceerd met een nieuw semi-synthetische artemisine. De levering van ruim 1.7 miljoen malariabehandelingen aan diverse Afrikaanse landen introduceert een nieuw tijdperk van levensreddende medicijnen, gemaakt met veilige, hoogwaardige en betaalbare artemisine, die niet seizoensgebonden is.

Combinatietherapie

Sanofi en de Drugs for Neglected initiative foundation (DNDi) hebben de combinatie-therapie ASAQ Winthrop® (artesunate, amodiaquine) ontwikkeld. Inmiddels is ASAQ Winthrop® geregistreerd in 35 landen en zijn sinds 2007 al meer dan 400 miljoen behandelingen verstrekt (43 miljoen in 2016).

Wereldwijd stijgt de vraag naar artemisine, sinds de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) artemisine als onderdeel van een gecombineerde therapie, ACT (artemisinin-based combination therapy) aanwees als de meest effectieve en beschikbare behandeling van malaria. Omdat de biologische productie van artemisine niet consistent is, zijn meer bronnen nodig.

De grootschalige productie van behandelingen met semi-synthetische artemisine betekent een grote impuls voor het aantal ACT behandelingen. Sanofi streeft ernaar gemiddeld 50 tot 60 ton semi-synthetische artemisine per jaar te produceren. Dat komt overeenkom met 125 miljoen levensreddende behandelingen. Dat is een derde van de totale jaarlijkse behoefte aan artemisine.

Op de combinatie-therapie ASAQ Winthrop® rust geen patent. Het antimalariamiddel wordt verkocht volgens het geen winst/geen verlies principe aan grote internationale organisatie, overheden en NGO’s. De kosten bedragen $ 1 voor een behandeling van drie dagen van een volwassene en $ 0,50 voor een kind. Het wordt geproduceerd door Sanofi in Maphar (Marokko).

Onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen

Samen met Medicines for Malaria Venture (MMV) onderzoek Sanofi OZ439/Ferroquine, een ‘single dose’ behandeling die een alternatief biedt voor artemisine-gebaseerde behandelingen en de groeiende resistentie daartegen. Ook werkt Sanofi samen met WorldWide Antimalarial Resistance Network (WWARN). Sanofi levert de data uit klinische studies om artemisine-resistentie in kaart te brengen. Daarmee kan worden geanticipeerd op malaria-uitbraken en kan de productie van geneesmiddelen tijdig worden verhoogd.    

In 2015 ontving de Chinese wetenschapper Youyou Tu de Nobelprijs voor Fysiologie – Geneeskunde voor de ontdekking van artemisine en haar rol bij het creëren van een geneesmiddel, waardoor miljoenen levens gered zijn.

In april 2015 ontving Sanofi in het Witte Huis de prestigieuze Patent for Humanity Award van het Amerikaanse Patent and Trademark Office (USPTO) als erkenning van zijn octrooi op semi-synthetische artemisine. Met deze aanpak beoogt Sanofi een gegarandeerde, constante voorraad grondstoffen te hebben voor een betrouwbare productie van goede geneesmiddelen tegen een stabiele prijs.

In 2016 ontving Sanofi een eervolle vermelding bij de 2016 Patents for Humanity Awards van het US Patent and Trademark Office voor het onderzoek naar nieuwe kandidaten voor malariamiddelen met een korter, eenvoudiger behandelingsregime, waarmee mogelijk de groeiende antibiotische resistentie het hoofd kan worden geboden.

Bewustwordingscampagnes malaria

Naast het verstrekken van geneesmiddelen is voorlichting en opleiding belangrijk. Samen met nationale malaria programma’s, ministeries voor Onderwijs en NGO’s heeft Sanofi het programma ‘Schoolkinderen tegen malaria’ ontwikkeld.

Sinds 2008 hebben 17 Afrikaanse sub-Sahara landen het programma geïmplementeerd:  Burkina Faso, Burundi, Kameroen, Ivoorkust, Democratische Republiek Congo, Gabon, Ghana, Guinea, Kenia, Madagaskar, Mozambique, Niger, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo en Oeganda. Meer dan 7,7 miljoen kinderen zijn daarmee bereikt. In 2016 hebben 10.000 kinderen uit Kameroen, Gabon en Mozambique les gekregen in malariapreventie.

Meer informatie

 

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief