Leishmaniasis

Leishmaniasis is een endemische ziekte die wordt overgebracht door vrouwelijke phlebotomine zandvliegen die met de Leishmania-parasiet zijn besmet. Leishmaniasis is een van de vier meest veronachtzaamde tropische ziekten.

Jaarlijks zijn er naar schatting 700.000 – 1 miljoen nieuwe besmettingen. Slechts een klein deel van degenen die door Leishmania parasieten zijn besmet, ontwikkelt  de ziekte. Toch overlijden elk jaar 20.000 tot 30.000 mensen aan Leishmaniasis.

Relatie tot milieuveranderingen

Leishmaniasis is gekoppeld aan milieuveranderingen zoals ontbossing, bouw van dammen, irrigatieplannen en verstedelijking. De ziekte treft met name de armste mensen op aarde en is geassocieerd met ondervoeding, bevolkingsverplaatsing, slechte huisvesting en een zwak immuunsysteem.

Er bestaan meer dan 20 typen Leishmania-parasieten die door meer dan 90 zandvliegsoorten kunnen worden doorgegeven. De belangrijkste vormen van Leishmaniasis zijn:

  • Viscerale Leishmaniasis (VL) is de ernstigste vorm van de ziekte. Besmetting met de viscerale vorm van de ziekte, in de lever en de milt, is zonder behandeling dodelijk.
  • Cutane Leishmaniasis (CL) is de meest voorkomende vorm. CL veroorzaakt zweren, verminkingen en ernstige invaliditeit.
  • Mucocutane Leishmaniasis, vorm die leidt tot gedeeltelijke of totale vernietiging van slijmvliezen in de neus, mond en keel.

Inspanningen Sanofi in strijd tegen Leishmaniasis

Sanofi maakt zich sterk om deze ziekte te bestrijden door:

  • Samenwerking met de WHO sinds 2006 voor verbetering van de epidemiologische controle en behandelcentra
  • Leveren van het geneesmiddel meglumine antimonaat aan ontwikkelingslanden tegen aangepaste prijzen
  • Vormen van samenwerkingsverbanden voor onderzoek naar nieuwe behandelingen
  • Met programma’s en partnerships ondersteunen van nascholing van medisch personeel, verbetering van diagnose en behandeling

In 2015 zijn meer dan 6 miljoen doses meglumine antimonaat gedistribueerd.

In oktober 2015 hebben Sanofi en het Institut Pasteur van Tunis een partnerschap gesloten om Cutaneous Leishmaniasis via scholen aan te pakken. Sindsdien zijn met dit Leishmaniasis Awareness Program 40.000 stripboeken (in Frans en Arabisch) verspreid onder de schoolkinderen in de gebieden met endemische Leishmaniasis.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief