Informatie over ziekten

Sanofi heeft haar langlopende programma´s toegespitst op preventie (vaccins) en op de behandeling van ziekten, die een grote bedreiging vormen in ontwikkelingslanden:

Strijd tegen de drie grootste pandemieën

Sanofi heeft geneesmiddelen voor bestrijding van twee van de drie grootste pandemieën op het zuidelijk halfrond: malaria en tuberculose. Al meer dan 20 jaar participeert Sanofi Pasteur in het onderzoek naar een vaccin voor de derde grote pandemie: HIV / AIDS.

Partnerships

Programma’s in de strijd tegen pandemieën kunnen niet slagen zonder partners. Sanofi werkt samen met publieke en private, (inter)nationale en multilaterale organisaties.

Sanofi is een van de oprichters en partners van het Access Accelerated Initiative (AAI), een nieuwe coalitie om de impact van niet-overdraagbare ziekten (NCD’s) in lage- en middeninkomens landen aan te pakken. Ook werkt Sanofi samen met onder meer de WHO, de Bill en Melinda Gates Foundation en DNDi op het gebied van veronachtzaamde tropische ziekten (NTD’s), zoals polio, slaapziekte en Lymfatische filariasis.

who_sanofi_collaborative_report

Rapport Samenwerking Sanofi-WHO 2006-2011

Lees meer over de partnerships in de strijd tegen de belangrijkste ziekten in ontwikkelingslanden: Malaria, Knokkelkoorts, Tuberculose, Slaapziekte, Leishmaniasis, Diabetes, Epilepsie en Geestesziekten.

Humanitarian Sponsorship

De staat van de gezondheidszorg en het niveau van nationale ontwikkeling hangen nauw samen. Daarom ondersteunt Sanofi al bijna twintig jaar niet alleen preventie en behandelingsprogramma’s maar investeert het bedrijf ook in voorlichting en maatschappelijke ondersteuning.

Deze activiteiten zijn, samen met de ‘noodhulp’ gebundeld in de Sanofi Espoir Foundation.

Meer informatie

 

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief