Geestesziekten

De WHO schat dat 450 miljoen mensen wereldwijd lijden aan een psychische of geestesziekte. Dit is de op een na grootse oorzaak van ziekte en overlijden in ontwikkelingslanden.

Inzet Sanofi voor betere toegang zorg

Sanofi is een van de eerste farmaceutische bedrijven die met concrete acties de wereldwijde toegang tot gezondheidszorg verbetert voor patiënten met psychische klachten in ontwikkelingslanden.

Sanofi heeft verbeterprogramma’s geïnitieerd in zo’n 20 landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Daarbij ligt de nadruk op de volgende prioriteiten:

  • Bewustwordingscampagnes en bestrijden van stigmatisering
  • Trainen van zorgverleners in diagnose en behandeling
  • Geneesmiddelen toegankelijk maken voor de armste patiënten

Lees hier meer over specifieke projecten in Madegaskar, Guatemala, Armenië en Mauritanië.

Fighting Against Stigma

In samenwerking met de World Association of Social Psychiatry (WASP) is het programma ‘Fighting Against Stigma’ (FAST) ontwikkeld. FAST streeft naar verbetering van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg in landen met lage en middelinkomsten (Bolivia, Kameroen, Madagascar, Marokko, Armenië, Mauritanië en Myanmar) en het wegnemen van vooroordelen.

FAST heeft tot nu toe 650.000 mensen bereikt. Daarvan zijn 22.000 behandeld. Meer dan 800 zorgverleners in 7 landen zijn getraind.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief