Epilepsie

Epilepsie is een van de meest voorkomende, chronische neurologische aandoeningen ter wereld. Wereldwijd hebben meer dan 50 miljoen mensen epilepsie. Hiervan woont bijna 80% in lage- en middeninkomenslanden. De meesten daarvan krijgen geen behandeling. Dit hoewel in 70% van de gevallen epilepsie succesvol kan worden behandeld met geneesmiddelen.

Behandeling, voorlichting en opleiding

Sanofi was een van de eerste farmaceutische bedrijven die zich inzette om de toegang tot zorg voor patiënten met epilepsie in ontwikkelingslanden te verbeteren. Programma’s in Latijns-Amerika, Afrika en Azië richten op de volgende prioriteiten:

  • Verbeteren van toegang tot zorg
  • Bestrijden van stigmatisering
  • Trainen van zorgverleners in diagnose en behandeling van epilepsie
  • Toepassen van gedifferentieerd prijsbeleid om de noodzakelijke geneesmiddelen toegankelijk te maken voor de armste patiënten.

Stripboeken

In sommige landen worden kinderen met epilepsie van scholen geweerd, omdat gedacht wordt dat ze bezeten zijn of de ziekte besmettelijk is. Om meer begrip te kweken voor epilepsie heeft Sanofi de ontwikkeling van een stripboek ondersteund: “Savane Bien”, “We’ll make it”.

Het stripboek is gelanceerd in Benin, Cameroon, de Comoros eilanden, Ethiopië,  Kenia  en Madagascar. Het is verkrijgbaar in Frans, Engels, Malagasisch en  Amharisch. Eenzelfde stripboek wordt nu ontwikkeld voor Latijns Amerika en India.

Meer informatie

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief