Prijsbeleid

Het beleid van Sanofi is erop gericht om geneesmiddelen aan te bieden die zijn afgestemd op lokale behoeften en mogelijkheden. Beschikbaarheid voor de lokale bevolking wordt langs vier wegen gerealiseerd:

 • ‘Not for profit’-beleid
 • Gedifferentieerde prijzen
 • Afzien van patentbescherming
 • Donaties

‘Not for profit’-beleid

Voor de behandeling van tropische ziekten in ontwikkelingslanden hanteert Sanofi een ‘not for profit’ beleid: geen winst, geen verlies. Voorbeelden hiervan zijn een malariabehandeling voor minder dan $ 1 voor volwassenen en $ 0.50 voor kinderen en een behandeling voor leishmaniasis voor $ 1.20.

Gedifferentieerd prijsbeleid

ontwikkelingslanden Geneesmiddelen voor ziekten die wereldwijd voorkomen én die nog patentbescherming genieten, verkoopt Sanofi tegen gedifferentieerde prijzen aan overheden, NGO’s en internationale agentschappen. Zo kunnen ook de allerarmsten de geneesmiddelen krijgen die zij nodig hebben. Voor dezelfde geneesmiddelen wordt op de private markt, in landen waar het gemiddelde inkomen hoger ligt, een hogere prijs berekend. Hierdoor is het gedifferentieerde prijsbeleid economisch verantwoord en duurzaam.

Sanofi maakt via dit gedifferentieerde prijsbeleid de helft van de geneesmiddelen die door de WHO als ‘essentieel’ zijn aangemerkt beschikbaar voor ontwikkelingslanden. Dit zijn onder meer:

 • Koortsverlagende pijnstillers
 • Geneesmiddelen bij diarree
 • Antibiotica
 • Geneesmiddelen bij luchtwegaandoeningen
 • Ontstekingsremmers
 • Corticosteroïden
 • Geneesmiddelen bij spierspasmen
 • Anti-epileptica
 • Antischimmelmiddelen
 • Plaspillen

Afzien van patentbescherming

Een andere manier om geneesmiddelen in ontwikkelingslanden tegen een betaalbare prijs beschikbaar te maken, is door gedeeltelijk of geheel af te zien van de patentbescherming. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe formule voor een malariageneesmiddel dat in maart 2007 gereed was. Hiervoor is geen patent aangevraagd.

Donaties geneesmiddelen

De donatie van geneesmiddelen vormt slechts een klein onderdeel van de activiteiten van Sanofi en dan uitsluitend daar waar en wanneer het niet anders kan. Dit is immers geen duurzame oplossing.

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief