Lokale samenwerking

De afdeling Access to Medicines richt zich op vier hoofdthema’s:

  • R&D gericht op behoeften van betrokken bevolkingsgroepen
  • In praktijk brengen van nieuwe behandelmethoden, samen met lokale partners
  • Informatie, educatie en communicatie in alle fases van zorgverlening
  • Toepassen van lokaal prijs- en distributiebeleid dat de toegang tot geneesmiddelen verbetert

De focus van de activiteiten ligt op het ontwikkelen, produceren en distribueren van geneesmiddelen en het geven van voorlichting.

Uitgangspunt bij al deze activiteiten is dat de plaatselijke kennis wordt benut, de bestaande lokale werkgelegenheid wordt behouden en daar waar mogelijk wordt uitgebreid.

Activiteiten afstemmen lokale behoeften

Voordat de productie van een geneesmiddel op een specifieke plek in een bepaald land van start gaat, is er een zogenoemde ‘industriële ontwikkelingsfase’. Tijdens deze fase worden het product, het productieproces, de controle en distributie zo aangepast dat zij aansluiten op de lokale behoeften en vereisten.

Wanneer de industriële ontwikkelingsfase plaatsvindt in lokaal gevestigde ontwikkelingscentra, dichtbij de markt en de eindgebruiker, wordt het gehele proces efficiënter en betrouwbaarder.

Sanofi heeft industriële centra en productielocaties in talrijke landen overal ter wereld en maakt daarmee volop gebruik van de lokale bronnen en vaardigheden. Zo worden de activiteiten beter afgestemd op de lokale behoeften.

Wereldwijde productie geneesmiddelen tropische ziekten

Sanofi streeft ernaar de productie van geneesmiddelen voor tropische ziekten meer te stroomlijnen en te realiseren in de ontwikkelingslanden zelf. Op deze manier zal in toenemende mate één ontwikkelingsland verantwoordelijk worden voor de wereldwijde productie van één geneesmiddel voor een tropische ziekte. Dit zet het land tegelijkertijd op de ‘wereldgezondheidskaart’ en opent deuren voor verdere economische en sociale ontwikkeling.

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Mens, Medicijn en Maatschappij

Plaats kosten van geneesmiddelen in de context van opbrengsten, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in haar reactie op de Miljoenennota.

Lees meer

Oproep duidelijke spelregels pakketsluis

Prijsonderhandelingen mogen er niet toe leiden dat patiënten te lang moeten wachten op een effectief nieuw geneesmiddel, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

EFPIA jaarverslag 2016: werken aan oplossingen

Jaarverslag EFPIA: In innovatieve farmaceutische industrie werken meer dan 100.000 wetenschappers en onderzoekers in Europa aan het vinden van nieuwe therapieën.

Lees meer

BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten.

Lees meer

Rondetafelgesprek ontwikkeling van proefdiervrije methoden

14 september 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden plaats. De sprekers hebben hun visie al in position papers uiteen gezet.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief