Doelstellingen

Als een van de grootste, mondiale bedrijven in de gezondheidszorg, voelt Sanofi de verantwoordelijkheid om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren in ontwikkelingslanden, opkomende economieën en in geïndustrialiseerde landen. Dit betekent betrokkenheid bij het bevorderen van sociale vooruitgang, economische ontwikkeling, respect voor onze planeet en ethisch en verantwoord handelen. Al tientallen jaren is Sanofi actief in meer dan 100 landen, waar het bedrijf haar expertise inzet en investeert om de infrastructuur van de gezondheidszorg te verbeteren.

Geneesmiddelen alleen zijn niet genoeg

Sanofi streeft ernaar geneesmiddelen toegankelijk te maken voor alle patiënten, door:

Afdeling Access to Medicines

Sanofi beschikt over een eigen afdeling Access to Medicines om overal ter wereld bevolkingsgroepen meer toegang te bieden tot goede gezondheidszorg. Enkele van de concrete acties en resultaten in 2016:

 • In 2016 heeft Sanofi meer dan 241 miljoen mensen in 90 landen kunnen helpen via haar programma’s.
 • Meer dan 90 miljoen mensen zijn gediagnosticeerd, gevaccineerd, behandeld of getraind in zelfhulpprogramma’s.
 • Meer dan 151 miljoen mensen hebben kennisgenomen van de bewustwordingscampagnes.
 • Meer dan 275.000 zorgprofessionals zijn getraind.
 • In 2016 is 30 miljoen euro geïnvesteerd in R&D om malaria, tuberculose, leishmaniasis en slaapziekte tegen te gaan.

Meer programma´s van Access to Medicines vindt u hier.

Ondersteuning mensen met zeldzame ziekten

In 2003 startte (Sanofi) Genzyme het International Charitable Access Program om mensen met zeldzame ziekten in landen als Egypte, India en China toegang te geven tot behandelingen.

De zeldzame ziekten waarvoor Sanofi Genzyme op dit moment een behandeling heeft, zijn bepaalde soorten van schildklierkanker, Ziekte van Gaucher, Ziekte van Fabry, Ziekte van Pompe en Mucopolysaccharidose type I en II (MPS I en MPS II).

 • In 2016 kregen 650 patiënten gratis therapie via humanitaire programma’s van Sanofi Genzyme.
 • Meer dan 2.000 patiënten in 80 landen hebben gratis therapie ontvangen sinds deze programma’s werden geïntroduceerd.
 • Ongeveer 200 patiënten hebben via deze programma’s gratis gedurende tien jaar of langer therapie ontvangen.

Partnerships voor betere gezondheidszorg

Toegang tot goede gezondheidszorg en behandelingen, ook voor de armste bevolkingsgroepen, is een complex probleem, dat de farmaceutische industrie alleen samen met andere partijen kan oplossen.

Vaak zijn de grootste obstakels voor goede gezondheidszorg:

 • Slechte infrastructuur
 • Onvoldoende opgeleid personeel
 • Geen goede diagnose

Hierdoor is ook de farmaceutische industrie vaak beperktgeneesmiddelen in ontwikkelingslanden in haar mogelijkheden. Samen met andere partijen wordt gezocht naar oplossingen om de toegang tot gezondheidszorg wereldwijd te verbeteren.

Tot eind jaren 90 van de vorige eeuw bestond de bijdrage van Sanofi vooral uit het doneren van geneesmiddelen en het financieel ondersteunen van internationale organisaties die zich inzetten voor het ontwikkelen van betere zorg(infrastructuur). Gestaag is deze bijdrage omgezet in langlopende samenwerkingen met partners, zoals de WHO, NGO’s en universiteiten. Daarbij ligt de nadruk op het onderzoeken en ontwikkelen van behandelingen van ziekten die vooral voorkomen in ontwikkelingslanden.

Humanitarian Sponsorship

De staat van de gezondheidszorg en het niveau van nationale ontwikkeling hangen nauw samen. Daarom ondersteunt Sanofi al meer dan twintig jaar niet alleen preventie en behandelingsprogramma’s maar investeert het bedrijf ook in voorlichting en maatschappelijke ondersteuning.

Deze activiteiten zijn, samen met de ‘noodhulp’ in 2010 gebundeld in de Sanofi Espoir Foundation. Lees hier meer over de programma’s en de NGO’s waarmee Sanofi samenwerkt.

De Sanofi Espoir Foundation zet zich specifiek in voor


Bron: Sanofi Espoir Foundation Report 2016-2017

Noodhulp

Als er een humanitaire ramp plaatsvindt, reageert Sanofi direct. Omdat het bedrijf in meer dan 100 landen vestigingen heeft en van daaruit contacten onderhoudt met lokale overheden en organisaties, kan de beste hulp goed worden ingeschat en heel snel ter plekke zijn. Medicijnen en vaccins worden direct ter beschikking gesteld. Sanofi helpt niet alleen direct na de ramp. Indien nodig wordt hulp nog jarenlang gecontinueerd.

 • In 2016 heeft de Stichting 34 ontwikkelingshulp-programma’s gecoördineerd in 34 landen. Aan zes landen is noodhulp gegeven.
 • In 2016 werden 122.200 dozen geneesmiddelen en 331.500 vaccindoses geschonken voor de medische verzorging bij humanitaire rampen.
 • Bekijk hier alle lopende projecten wereldwijd.

map-projects-sanofi-espoir

Klik op de kaart om de projecten te bekijken.

Access to Medicines Index

De  Access to Medicine Index 2016 rangschikt de top 20 farmaceutische bedrijven naar gelang hun inspanningen om de toegang tot medicijnen in 106 lage- en middeninkomenslanden te verbeteren.

Sanofi voert volgens de AMI 2016 een geïntegreerde aanpak om toegang te bieden in alle stadia van de gezondheidszorg, zoals preventie, opsporing, vroegtijdige diagnose, behandeling, zorg en ziektemanagement. Deze aanpak concentreert zich op innovatie, betaalbaarheid, kwaliteit van zorg en ondersteuning van de patiënt en is volledig geïntegreerd in de bedrijfsstrategie.

Opmerkelijk is volgens de Index de aandacht van Sanofi voor het verkennen van de relatie tussen klimaatveranderingen en gezondheid. Daarnaast is er meer aandacht voor billijke prijsstrategieën voor een breed scala ziekten, waaronder diabetes, malaria, schizofrenie en dengue. Sanofi besteedt relatief veel aandacht aan het opbouwen van lokale geneesmiddelenbewaking, vooral in Afrika.

Access to Vaccines Index

In 2017 geeft de eerste editie van de Access to Vaccines Index een gedetailleerd overzicht van de inspanningen van bedrijven om de vaccinatiegraad in de lage- en middeninkomenslanden te verbeteren. De Access to Vaccines Index meet bedrijfsactiviteiten voor 69 ziektes die de hoogste prioriteit hebben: 44 ziektes waarvoor nog geen vaccin ​​op de markt is, zoals lepra en HIV. En 25 ziektes waar wel vaccins voor bestaan, maar waarbij beschikbaarheid een probleem is.

Sanofi staat in de AVI 2017 op de tweede plaats, na GSK. De inspanningen van Sanofi in onderzoek & ontwikkeling (R&D) en productie & voorraadbeheer van vaccins zijn weerspiegeld in de Index. Sanofi springt eruit waar het gaat om de afstemming van vraag en aanbod, de bouw van productiefaciliteiten en het adresseren van lokale logistieke behoeften. Volgens de onderzoekers voert Sanofi de lijst aan waar het gaat om registraties. Daarbij zorgt Sanofi voor een duurzame en rechtvaardige prijsstelling.

Focus

Verantwoord ondernemen

Sanofi zoekt continu naar een balans tussen toegang tot goede gezondheidszorg, innovatie en duurzaamheid van zorgsystemen.

Lees meer

Kengetallen

In 2016 heeft Sanofi € 5,2 miljard geïnvesteerd in R&D. De helft van de banen is in Europa, evenals de helft van de klinische studies. Acht van de 14 R&D sites staan in de EU.

Lees meer

Onderzoek in Nederland

Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, diabetes en hart -en vaatziekten.

Lees meer

Kosten geneesmiddelen in Nederland

In 2016 werd in Nederland € 96 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. € 5 miljard daarvan was voor geneesmiddelen die worden vergoed uit het basispakket.

Lees meer

Duurzame werkwijzen

In de afgelopen 30 jaar kwam 34% van de nieuwe kleine moleculen uit flora en fauna (vaccins en biologische geneesmiddelen niet meegerekend). Sanofi zoekt voortdurend naar synthetische vormen van de natuurlijke actieve stoffen.

Lees meer
Nieuws

Horizonscan Sanofi gepresenteerd

Sanofi presenteerde haar R&D strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling. De industrie kan dit niveau van R&D investeringen niet volhouden. Veranderingen zijn nodig.

Lees meer

Oproep CBG voorman voor eenvoudige bijsluiters

Ton de Boer, voorzitter CBG doet in een interview in het NRC een oproep voor eenvoudiger bijsluiters.

Lees meer

Trouw over uitdagingen behandeling op maat

Met meer kennis over DNA zou iedereen een behandeling op maat krijgen. Een lonkend perspectief, maar zover is het nog niet.

Lees meer

Genetische verschillen beïnvloeden effectiviteit geneesmiddelen

Medicijnen werken niet volgens het ‘one size fits all’-principe, omdat genetische verschillen hun effectiviteit beïnvloeden, aldus onderzoek van promovendus Julia Hillger.

Lees meer

Consultatie geneesmiddelenontwikkeling voor kinderen met zeldzame ziekten

Dankzij EU-wetgeving zijn de afgelopen 10 jaar veel geneesmiddelen voor kinderen ontwikkeld. Meer inspanningen zijn echter nodig om kinderen met zeldzame ziekten te helpen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief