World mental health day 2017

10 oktober 2017 – Ieder jaar, op 10 oktober, organiseert de WHO de World Mental Health Day. Het doel van deze dag is om mensen wereldwijd bewust te maken van geestelijke gezondheidsproblemen. Volgens de WHO lijden meer dan 450 miljoen mensen wereldwijd aan psychische stoornissen. Daarom ziet Sanofi geestelijke gezondheidszorg als een prioriteit voor de volksgezondheid. Dit geldt met name in ontwikkelingslanden, waar geestelijke gezondheidszorg nog vaak ontbreekt.

Geen behandeling in ontwikkelingslanden

Het merendeel van de mensen met psychische stoornissen in ontwikkelingslanden krijgen geen behandeling en ondersteuning. Bovendien is slechte geestelijke gezondheid vaak gekoppeld aan discriminatie, sociale uitsluiting, slechte lichamelijke gezondheid en schendingen van de mensenrechten.

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor adequate geestelijke gezondheidszorg is de aanpak van stigmatisering en uitsluiting, omdat dit vaak de belangrijkste belemmeringen zijn voor toegang tot goede zorg. Sanofi is een van de eerste farmaceutische bedrijven die met concrete acties de toegang tot gezondheidszorg verbetert voor patiënten met psychische klachten in ontwikkelingslanden.

Voorkom stigmatisering

Sanofi heeft verbeterprogramma’s opgezet in zo’n 20 landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Daarbij ligt de nadruk op de volgende prioriteiten:

  • Bewustwordingscampagnes en bestrijden van stigmatisering
  • Trainen van zorgverleners in diagnose en behandeling
  • Geneesmiddelen toegankelijk maken voor de armste patiënten

Lees hier meer over specifieke projecten in Madegaskar, Guatemala, Armenië en Mauritanië.

Verbeteren toegang geestelijke gezondheidszorg

Om de toegang tot geestelijke gezondheidszorg te verbeteren, werkt Sanofi samen met o.a. lokale gezondheidsautoriteiten. Sinds 2008 werkt Sanofi samen met de World Association of Social Psychiatry (WASP) in het FAST (Fight Against Stigma) project. FAST heeft tot doel het begrip van de gemeenschap voor psychische aandoeningen te verbeteren en moedigt mensen die ondersteuning nodig hebben aan om hulp te zoeken. FAST heeft tot nu toe 650.000 mensen bereikt. Daarvan zijn 22.000 behandeld. Meer dan 800 zorgverleners in 7 landen zijn getraind.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee