Wereld Diabetes Dag in teken van vrouwen

13 november 2017 – Op 14 november is het Wereld Diabetes Dag. Dit jaar staat deze dag geheel in het teken van vrouwen met diabetes en hun recht op een gezonde toekomst.

Vrouwen en diabetes

Tijdens Wereld Diabetes Dag 2017 wordt aandacht gevraagd voor het belang van betaalbare en goede toegang tot voorlichting en zorg voor alle vrouwen met een risico op diabetes. Dit onderwerp is gekozen, omdat:

 • Er momenteel meer dan 199 miljoen vrouwen met diabetes zijn. Naar verwachting zal dit aantal rond 2040 toenemen tot 313 miljoen.
 • Diabetes is de negende belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen wereldwijd en veroorzaakt 2,1 miljoen sterfgevallen per jaar.
 • Vrouwen met type 2 diabetes hebben bijna 10 keer meer kans op coronaire hartziekten dan vrouwen zonder diabetes.
 • Twee op de vijf vrouwen met diabetes is op een leeftijd dat zij kinderen kunnen krijgen. Dan gaat het om meer dan 60 miljoen vrouwen wereldwijd.
 • Vrouwen met diabetes type 1 hebben een verhoogd risico op een vroege miskraam, of het krijgen van een baby met misvormingen.

Pre-conceptieplanning voor vrouwen met diabetes

Zorgstelsels moeten voldoende aandacht besteden aan de specifieke behoeften en prioriteiten van vrouwen. Naast toegang tot goede diabeteszorg, moeten alle vrouwen met diabetes toegang hebben tot pre-conceptieplanning om het risico tijdens de zwangerschap te verminderen. Zwangere vrouwen hebben goede toegang tot screening, zorg en voorlichting nodig om de gezondheid van moeder en kind te verbeteren.

Zwangerschapsdiabetes

 • 1 op de 7 geboorten wordt beïnvloed door zwangerschapsdiabetes.
 • IDF schat dat 20,9 miljoen of 16,2% van de vrouwen in 2015 een vorm van hyperglykemie had tijdens de zwangerschap.
 • Ongeveer de helft van de vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes ontwikkelt binnen vijf tot tien jaar na de bevalling diabetes type 2.
 • De helft van alle gevallen van hyperglykemie tijdens de zwangerschap komt voor bij vrouwen jonger dan 30 jaar.
 • De overgrote meerderheid van de gevallen van hyperglykemie tijdens de zwangerschap was in landen met een laag en middelhoog inkomen, waar de toegang tot zorg voor moeder en kind vaak beperkt is.

Voorlichting moeder en kind

Om diabetes type 2 te voorkomen moet voorlichting over voeding en gezondheid zich richten op de moeder en haar kinderen. Vrouwen en meisjes zijn sleutelfiguren bij het aannemen van een gezonde levensstijl waarmee zij bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van toekomstige generaties. Het screenen op zwangerschapsdiabetes moet geïntegreerd worden in alle zorgprogramma’s voor vrouwen. Zorgverleners moeten worden opgeleid op het herkennen en behandelen van diabetes tijdens en na de zwangerschap.

Preventie

Tot 70% van de gevallen van diabetes type 2 kan worden voorkomen door het aannemen van een gezonde levensstijl.

 • 70% van de vroegtijdige sterfgevallen onder volwassenen zijn grotendeels te wijten aan gedrag dat tijdens de adolescentie is geïnitieerd.
 • Vrouwen, moeders in het bijzonder, hebben grote invloed op de gezondheid van hun kinderen op lange termijn.
 • Vrouwen en meisjes moeten gemakkelijker toegang hebben tot kennis en middelen om diabetes type 2 in hun gezin te voorkomen.
 • Het bevorderen van meer lichaamsbeweging bij adolescente meisjes, met name in ontwikkelingslanden, moet een prioriteit zijn bij diabetespreventie.

Diabetes speerpunt Sanofi

Sanofi is al meer dan 90 jaar betrokken bij de ontwikkeling en productie van insuline en de behandeling van diabetespatiënten. Die ontwikkeling van nieuwe behandelingen van diabetes gaan door. Op dit moment lopen in diverse centra in Nederland klinische studies met producten van Sanofi. Nederland draait mee in de wereldtop van klinisch onderzoek. Zo kunnen patiënten en artsen zo vroeg mogelijk gebruik maken van de allerlaatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Naast het klinisch onderzoek voor de verbetering van behandeling van mensen met diabetes is Sanofi al vele jaren partner in diverse fundamentele onderzoeksprogramma’s van het Europese Innovative Medicine Initiative, die (gedeeltelijk) in Nederlandse ziekenhuizen worden uitgevoerd. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • BEAT-DKD Biomarker enterprise to attack DKD, met UMC Groningen
 • RHAPSODY Risk Assessment and ProgreSsiOn of Diabetes, met LUMC
 • DIRECT Diabetes research on patient stratification, met LUMC en VU Vereniging
 • EUROPAIN Samenwerking onderzoek naar chronische pijn

Wereld Diabetes Dag

Wereld Diabetes Dag is de belangrijkste wereldwijde bewustwording campagne voor diabetes. Wereld Diabetes Dag werd in 1991 door de Internationale Diabetes Federatie (IDF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geïntroduceerd als reactie op de alarmerende toename van diabetes over de hele wereld.  Wereld Diabetes Dag wordt elk jaar gevierd op 14 november ter gelegenheid van de geboortedag van Frederick Banting die, samen met Charles Best, aan de basis stond van de ontdekking van insuline in 1922.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee