Verpleegkundigen signaleren problemen met medicijnen

9 november 2017 – 85% van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft in het werk te maken met patiënten die hun medicijnen niet goed gebruiken. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIVEL en IQ Health Care in samenwerking met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Oplossingen op maat

Verpleegkundigen en verzorgenden binnen de GGZ, de huisartspraktijk en de thuiszorg signaleren het vaakst problemen, vooral bij laagopgeleide patiënten, ouderen en patiënten met psychische problemen. Voor elke groep geldt daarbij dat hun problemen ‘op maat’ aangepakt moeten worden. Dat betekent ook dat de patiënt en diens omgeving beter betrokken moet worden bij de oplossing.

Richtljn therapietrouw

NIVEL constateert dat de samenwerking tussen zorgverleners beter kan, zeker bij overdrachtsmomenten tussen de eerste en tweede lijn. Maar ook binnen de eerste lijn kan de afstemming over medicatiegebruik tussen zorgverleners beter. Bijvoorbeeld door signalen van gebrek aan therapietrouw terug te koppelen naar elkaar. Een ander knelpunt betreft het ontbreken van een duidelijke richtlijn of protocol over medicatietrouw; dit knelpunt wordt het vaakst binnen de ziekenhuissector genoemd.

Een van de aanbevelingen in het rapport is het creëren van (nog) grotere bewustwording onder verpleegkundigen en verzorgenden over de omvang en complexiteit van het probleem van medicatieontrouw.

Kwaliteitsstandaard medicatietrouw

Op dit moment worden diverse kwaliteitsstandaarden voor het verpleegkundig en verzorgend handelen ontwikkeld. Ze helpen verpleegkundigen en verzorgenden in hun besluitvorming over passende zorg en beogen de kwaliteit van zorg te verbeteren. Medicatietrouw is één van de geprioriteerde onderwerpen. Dit onderzoek moest input geven aan de vraag welke knelpunten er zijn als het gaat om medicatietrouw in de sector en vormt de basis voor de kwaliteitsstandaard Medicatietrouw die ontwikkeld wordt.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee