Stijging btw heeft gevolgen kosten geneesmiddelen

20 oktober 2017 – In het regeerakkoord wordt een stijging van het lage btw-tarief aangekondigd van 6 naar 9%. Omdat het lage btw-tarief ook voor geneesmiddelen geldt, zullen volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) de jaarlijkse kosten van de farmaceutische zorg met minstens € 130 miljoen toenemen.

Kosten apotheek stijgen

Apotheken verstrekten in 2016 voor € 4,3 miljard aan geneesmiddelen en farmaceutische zorg die tot het wettelijk verzekerd pakket behoren. Apotheken zijn btw-plichtig. Daarom moeten zij over dit bedrag € 260 miljoen aan btw in rekening brengen bij zorgverzekeraars. Door de aangekondigde btw-verhoging naar 9%, zal dit btw-bedrag groeien tot € 390 miljoen. Deze toename moeten de zorgverzekeraars opbrengen, aldus SFK. Als de overheid ze hiervoor niet compenseert, zullen de gevolgen van de btw-verhoging tot uitdrukking komen in een stijging van de zorgpremie.

Eenmalige aanpassing BKZ-uitgaven

In het regeerakkoord staat verder over de btw-verhoging vermeld dat de doorwerking zal worden verwerkt via de reguliere loon- en prijsontwikkeling. Dit betekent volgens SFK dat een eenmalige aanpassing van 3% van de BKZ-uitgaven (Budgettair Kader Zorg) voor geneesmiddelen nodig is, om te voorkomen dat de btw-verhoging leidt tot een overschrijding van de kosten binnen de sector.

Overige consequenties btw-verhoging

Naast de pakketgeneesmiddelen verstrekken apotheken jaarlijks voor € 600 miljoen aan geneesmiddelen, die op recept zijn voorgeschreven, maar niet tot het basispakket behoren. De btw-verhoging leidt voor de gebruikers daarvan tot een totale kostentoename van € 18 miljoen.

Gevolgen voor ziekenhuizen

Door de btw-verhoging stijgen ook de inkoopkosten van (dure) geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden toegepast en de geneesmiddelen die de afgelopen jaren zijn overgeheveld naar het ziekenhuisbudget met 3%. Omdat de ziekenhuizen geen btw over de inkoop van geneesmiddelen mogen verrekenen, komt deze kostenstijging voor rekening van de ziekenhuizen, aldus SFK.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee