Start Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen

21 september 2017 – Per 1 oktober 2017 wordt het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen ingesteld. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit Platform in maart 2017 aangekondigd.

Toegankelijk en betaalbaar

Het doel van het Platform is om met alle betrokken partijen, de inkoop van dure geneesmiddelen te optimaliseren en dure geneesmiddelen beter toegankelijk en betaalbaar te maken. Het Platform brengt partijen die betrokken zijn bij de inkoop van dure geneesmiddelen samen.

Vertrouwen en slagkracht

Het Platform zal zich buigen over een aantal thema’s, zoals:

  • Vertrouwen tussen spelers,
  • Diversiteit in de aanpak van de inkoop,
  • Omgang met inkoopvoordelen
  • Slagkracht.

Bestaande initiatieven, zoals de samenwerking op het gebied van de inkoop van dure geneesmiddelen van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), kunnen in het Platform geagendeerd en aangepakt worden.

Diverse partijen

Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen, zoals ziekenhuizen, medische specialisten, apothekers en verzekeraars.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee