Sanofi over welzijn proefdieren

11 september 2017 – Het is wettelijk verplicht om geneesmiddelen te testen op proefdieren. Naast in vitro studies, waarbij effecten worden gemeten met celkweektechnieken, zijn in vivo studies met proefdieren noodzakelijk om zoveel mogelijk informatie over de werking en de veiligheid van geneesmiddelen te verzamelen, voordat deze worden getest in mensen.

In Nederland doet Sanofi geen onderzoek met proefdieren.

Strikte regels onderzoek met dieren

Dierproeven zijn op (inter)nationaal niveau onderworpen aan strikte regelgeving. Vanzelfsprekend voldoet Sanofi aan alle eisen die daarin worden gesteld. De belangrijkste zijn:

 • European Convention for animal protection used for experimental and other scientific purposes (Directive 2010/63/EU)
 • Richtlijnen ontwikkeld door:
  • Institute for Laboratory Animal Research (ILAR)
  • Universities Federation for Animal Welfare (UFAW)
  • The American College of Laboratory Animal Medicine (ACLAM)
 • Accreditatie van de onderzoekssites door gerenommeerde organisaties als Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC)

Gedragscode Sanofi proefdieren

In 2006 heeft Sanofi een eigen Gedragscode geïntroduceerd met regels over de humane zorg voor en het gebruik van proefdieren. Deze Code gaat verder dan de internationale wet- en regelgeving. en geldt voor alle vestigingen van Sanofi over de hele wereld. Dit beleid geldt ook voor de externe partners van Sanofi: de fokkers, leveranciers en vervoerders van dieren voor onderzoek, ontwikkeling en productie van geneesmiddelen.

Lees hierover meer in Animal Protection

Commitment voor 3V’s

Sanofi past de hoogste standaarden voor het welzijn van proefdieren toe op elk van haar onderzoekslocaties. Het welzijn van dieren wordt verder verbeterd volgens de principes van de 3V’s: Vervanging, Vermindering en Verfijning. Sanofi heeft zich verplicht te streven naar:

 • Vermindering aantal gebruikte proefdieren, waarbij dezelfde hoeveelheid informatie wordt verkregen met minder proefdieren
 • Vervanging van proefdieren behorend tot een hogere orde door die van een lagere orde, of door alternatieve methodes
 • Verfijning door het welzijn van de dieren te bewaken

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee