Overheveling dure geneesmiddelen uit GVS

12 januari 2012

12 januari 2012

De komende jaren worden alle dure medisch specialistische geneesmiddelen uit het extramurale geneesmiddelenvergoedingssysteem GVS (meer dan €500 per uitgifte) overgeheveld naar add-ons in ziekenhuizen. Dit zal gebeuren in fases. Per 1 januari 2014 moeten alle dure en weesgeneesmiddelen uit het GVS zijn overgeheveld naar de intramurale financiering.

Fases overheveling

  • Met ingang van 2012 zijn de TNF-alfaremmers overgeheveld naar add-ons in ziekenhuizen
  • Met ingang van 2013 worden alle geneesmiddelen voor de behandeling van kanker, groeihormonen en fertiliteitshormonen overgeheveld
  • Met ingang van 2014 worden alle overige specialistische geneesmiddelen overgezet, waaronder resterende weesgeneesmiddelen, bloedarmoede en immunoglobulinen

Het GVS wordt per de ingangsdatum van overheveling gesloten voor specialistische geneesmiddelen voor de betreffende toepassingsgebieden.

Compensatie voor overheveling

Voor de overheveling van de TNF-alfaremmers is het intramurale budget per 1 januari 2012 verhoogd met zo’n €400 mln. Het extramurale geneesmiddelenbudget is hiervoor gelijktijdig verlaagd met €450 mln. Verwacht wordt dat ziekenhuizen grotere inkoopvoordelen kunnen halen.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee