Ook indirecte financiële relaties met artsen transparant

12 oktober 2016 – Vanaf 1 januari 2017 zullen farmaceutische bedrijven ook de financiële relaties met onafhankelijke congresorganisatoren en onderzoeksbureaus openbaar maken in het Transparantieregister Zorg. Dit heeft de Stichting CGR deze week bekend gemaakt.

Uitbreiding meldingen Transparantieregister

De gelden die farmaceutische bedrijven ter beschikking stellen voor nascholing van zorgaanbieders of projecten waarin zorgaanbieders werkzaamheden verrichten, worden niet altijd rechtstreeks aan de betrokken zorgaanbieders betaald. In veel gevallen betaalt een farmaceutisch bedrijf aan een rechtspersoon die zelfstandig een nascholing van zorgaanbieders organiseert en zelf zorgaanbieders contracteert om als spreker op te treden.

In andere gevallen betaalt een farmaceutisch bedrijf een rechtspersoon om een project uit te voeren waarvoor zorgaanbieders diensten verrichten, zonder dat het bedrijf invloed heeft welke zorgaanbieders deze partij feitelijk inschakelt. In deze gevallen, waarin betalingen voor diensten van zorgaanbieders plaatsvinden aan een andere partij, is sprake van een indirecte financiële relatie tussen een farmaceutisch bedrijf en zorgaanbieders.

Deze wijziging zal ingaan per 2017, waardoor deze soorten financiële relaties voor het eerst begin 2018 worden geopenbaard in het Transparantieregister Zorg.

Inzicht sinds 2013

Sanofi geeft sinds 2013 via het Transparantieregister Zorg inzicht in haar financiële relaties met zorgverleners en zorginstellingen. deze kunt u hier teruglezen.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee