Meer tekorten geneesmiddelen

26 oktober 2016 – Steeds meer medicijnen zijn schaars. Elke dag krijgen ongeveer 10.000 mensen te horen dat het middel waarvoor ze naar de apotheek komen, niet beschikbaar is. Dan gaat het niet alleen om eenvoudige geneesmiddelen, maar bijvoorbeeld ook over geneesmiddelen voor de behandeling van Parkinson. Aldus de strekking van een uitzending van RTL op 23 oktober jl.

Tekorten geneesmiddelen stijgen

Cijfers bevestigen dat het medicijntekort ieder jaar toeneemt. Volgens KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers, waren in 2011 242 medicijnen onverkrijgbaar, in 2015 was dat aantal gestegen tot 625. De verwachting is dat de teller voor 2016 op 750 zal komen.

Economische grondslag

KNMP noemt economische redenen als belangrijke aanleiding voor de tekorten. Simpele, relatief goedkope geneesmiddelen verdwijnen geregeld van de Nederlandse markt, omdat de geneesmiddelprijzen hier zo laag zijn, door het preferentiebeleid. Gecombineerd met het lage inwonertal en de lage geneesmiddelenconsumptie maken de lage prijzen Nederland tot een relatief oninteressant afzetgebied.

Groot aandeel generieken

Het aandeel geneesmiddelen waarvan het patent is verlopen, de zogeheten generieke geneesmiddelen, is in Nederland 71,4%. Daarmee behoort Nederland tot de top van Europa, waar het aandeel ligt tussen de 25 en 40%. Deze ruim 70% genereert slechts 16,5% van de geneesmiddelkosten. De gemiddelde behandeling met een generiek geneesmiddel kostte in 2014 € 2,54 per maand. Tien jaar geleden was dat nog € 6,50. (Bron: KNMP)

Andere middelen voorschrijven

Het gevolg van de tekorten is dat huisartsen steeds vaker een ander middel moeten voorschrijven. Alternatieve behandelingen kunnen minder goed werken, of mogelijk zelfs bijwerkingen hebben.

Wereldwijd probleem

Het ministerie van VWS laat in een reactie op de RTL-uitzending weten dat het geneesmiddelentekort een wereldwijd probleem is. Het ministerie sluit niet uit dat het preferentiebeleid een rol kan spelen, maar benadrukt dat dit beleid ook bijdraagt aan het laag houden van de zorgkosten. Daarnaast werkt het ministerie aan acties om tekorten te voorkomen en zo nodig op te kunnen vangen.

Acties farmaceutische industrie

Nationaal en wereldwijd neemt de farmaceutische industrie diverse maatregelen om medicijntekorten te voorkomen. Door de verschillende oorzaken van de tekorten is er geen eenduidige en pasklare oplossing, maar een brede aanpak van betrokken partijen nodig.
Ook Sanofi zet zich hiervoor in. Het productie- en distributieproces is bij Sanofi zo georganiseerd dat risico’s op tekorten aan essentiële geneesmiddelen tot het minimum worden beperkt, zoals:

  • Voorraadbeheer
  • Multisourcing
  • Back-up

Lees hier meer over het productie- en distributieproces van Sanofi.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee