Kan onderzoek met dieren ook anders?

7 september 2017 – In zijn oratie in mei jl. gaf hoogleraar Proefdierwetenschappen Prof. Jan-Bas Prins een toelichting op zijn plannen bij het LUMC. Hij zet in op onderwijs, onderzoek en open communicatie over onderzoek met dieren. Het welzijn van de dieren en vervangen van dierproeven vindt hij minstens zo belangrijk.

Het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) heeft Jan-Bas Prins benoemd. Het universitair medisch centrum voert op topniveau onderzoek uit. Daar horen dierproeven bij, zo vertelt Jan-Bas Prins. Maar het LUMC vindt het ook belangrijk om onderzoek te doen naar verfijning en vermindering van dierproeven; dus als het niet anders kan, te kijken naar hoe dat onderzoek met dieren zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd.

Dierproeven nooit vanzelfsprekend

De overgang naar proefdiervrij onderzoek is volgens Prins vergelijkbaar met de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Beide gaan niet over één nacht ijs en er zijn veel partijen bij betrokken. Maar, Prins is optimistisch: “Zeker in het onderzoek naar veiligheid en giftigheid van medicijnen is de overgang naar dierproefvrije methoden in de komende jaren realistisch. Voor grensverleggend onderzoek dat draait om het verwerven van kennis en inzicht, is het veel lastiger en geldt een ander tijdspad. Het mag nooit vanzelfsprekend zijn om een dierproef te doen, maar het is vooralsnog wel een essentieel onderdeel voor delen van de noodzakelijke (bio)medische onderzoekspraktijk.”

Vervanging, Vermindering en Verfijning

Leidraad van de proefdierwetenschappen zijn de drie V’s. Deze staan voor Vervanging, Vermindering – zo min mogelijk dieren gebruiken voor een proef – en Verfijning – proeven uitvoeren met maximale bescherming van het welzijn van het dier. Prins legt uit dat de V van Vervanging de belangrijkste is. Binnen het LUMC zijn veel voorbeelden te vinden van onderzoek, die hebben geleid tot vervanging van dierproeven. Prins vindt dat het onderzoeksklimaat in Nederland hiervoor ruimte moet bieden.

Onderzoek welzijn dieren

Zolang het doen van dierproeven nog noodzakelijk is voor de wetenschap, ziet Prins welzijnsonderzoek als een belangrijke poot van zijn leerstoel: “Hoe kunnen we zorgen voor de beste omstandigheden en voorzieningen voor de dieren, zodat het hen goed gaat én we met de dieren betrouwbare resultaten kunnen behalen?” Dat is het onderwerp van onderzoek dat hij de komende jaren wil uitbouwen.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee