Innovatieve farmaceutische industrie motor voor EU economie

4 september 2017 – De European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) heeft het rapport The Pharmaceutical Industry in Figures 2017 gepubliceerd.

De innovatieve farmaceutische industrie speelt een cruciale rol bij het herstellen van de economische groei in Europa en de concurrentiepositie in de toenemend globaliserende economie. De innovatieve farmaceutische industrie investeerde in 2016 zo´n € 35.000 miljoen in R&D in Europa. Ongeveer 745.000 mensen werken in de innovatieve farmaceutische industrie. Drie tot vier keer zoveel mensen hebben een baan dankzij deze bedrijven.

Tegen de stroom in

De sector staat echter voor aanzienlijke uitdagingen. Naast de zeer forse wet- en regelgeving en de stijgende R & D kosten, voelt de sector de impact van de fiscale bezuinigingsmaatregelen, die regeringen in heel Europa sinds 2010 hebben genomen. EFPIA schetst daarbij de volgende trends:

  • De markten en mogelijkheden voor klinisch onderzoek in opkomende economieën zoals Brazilië, China en India, groeien sterk. Dit leidt in toenemende mate tot migratie van economische en onderzoeksactiviteiten, van Europa naar deze snel groeiende markten. In 2016 groeide de Braziliaanse en Chinese markt met respectievelijk 10,0% en 6,9%. In de Europese Unie bedroeg de gemiddelde marktgroei 4,5%, in de Verenigde Staten 6,3%
  • 49,0% van alle geneesmiddelen werd in 2016 verkocht in Noord-Amerika, tegen 21,5% in Europa.
  • 64,7% van de nieuwe geneesmiddelen die tussen 2011 en 2016 op de markt zijn gekomen, werd verkocht op de Amerikaanse markt – 17,5% in Europa.
  • De fragmentatie van de farmaceutische EU-markt heeft geleid tot een lucratieve parallelhandel. Een bedreiging voor de sociale zekerheid van burgers en de veiligheid van patiënten. Bovendien ontneemt het de industrie extra middelen om in R&D te financieren. De parallelhandel bedroeg naar schatting € 5.336 miljoen (waarde bij ex-fabriek prijzen) in 2015.

R&D: langdurig, duur en riskant

Alle nieuwe geneesmiddelen die een handelsregistratie krijgen, zijn het resultaat van een van langdurig, duur en riskant proces.

  • Tegen de tijd dat een geneesmiddel de markt bereikt, is er gemiddeld 12-13 jaar verstreken na de eerste synthese van de nieuwe werkzame stof.
  • De kosten van het onderzoek en ontwikkelen van een nieuwe chemische of biologische entiteit werden in 2016 geschat op zo’n € 1.926 miljoen (DiMasi et al., Journal of Health Economics, mei 2016)
  • Gemiddeld zullen slechts een of twee van de 10.000 stoffen, die in laboratoria worden gesynthetiseerd alle ontwikkelingsstadia succesvol doorlopen.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee