Farmaceutische en biotechnologische bedrijven topinvesteerders R&D

12 december 2017 – De Europese Commissie heeft het 2017 EU Industrial R&D Investment Scoreboard gepubliceerd. Daarin zijn de 2500 bedrijven geanalyseerd die in het fiscale jaar 2016/2017 het meest investeerden in Research en Development.

Van alle sectoren investeerden de farmaceutische en biotechnologische bedrijven wereldwijd – opnieuw – het meest in RenD. Zowel absoluut als relatief.

Biotechnologie in EU blijft achter

Het scorebord van 2017 bevat ook een analyse over de afgelopen 10 jaar van de economische en R&D-resultaten van de belangrijkste investeerders in onderzoek en ontwikkeling.

Daaruit blijkt onder meer dat:

  • Het aandeel van de EU in de wereldwijde R&D constant bleef op 26%, maar de investeringen door de automobielsector relatief fors is gestegen (van 36% tot 44%).
  • EU-bedrijven in de farmaceutische sector even goed of beter presteren dan hun niet-EU-tegenhangers van vergelijkbare omvang (op gebied van R&D en verkoop).
  • De biotechnologie in de EU achterblijft en geen verbetering laat zien op de zwakke punten, met name in vergelijking met Amerikaanse bedrijven.
    De kloof tussen de EU en niet-EU is de afgelopen tien jaar zelfs groter geworden.

R&D portfolio Sanofi

In 2016 investeerde Sanofi € 5.172 miljoen in R&D, zo’n 14,9% van de verkoop in 2016. Daarmee is Sanofi de 6e grootste investeerder van alle Europese bedrijven en de 24ste wereldwijd.

In 2016 had Sanofi 14 R&D sites voor het ontdekken en ontwikkelen van humane geneesmiddelen, waarvan acht in de Europese Unie: zes in Frankrijk, één in Duitsland en één in Nederland (Lelystad). In totaal werkten in 2016 15.148 medewerkers van Sanofi (14,2%) aan het onderzoek en de ontwikkeling van humane geneesmiddelen en vaccins.

Meer dan 50% van alle R&D projecten wordt uitgevoerd in partnership. Zo’n 45% van alle proefpersonen komt uit de Europese Unie.

Het R&D portfolio voor vaccins en geneesmiddelen voor menselijk gebruik bestond begin november 2017 uit 44 nieuwe farmaceutische moleculen (NME’s) en vaccins. Daarvan zijn er 13 in de laatste fase van onderzoek of in van registratie.

Sanofi heeft eigen Clinical Study Units in meer dan 40 landen, waaronder één in Nederland (Gouda). Klik hier voor een overzicht van de klinische onderzoeken voor humane geneesmiddelen in Nederland.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee