Betaalbaar houden innovatieve geneesmiddelen

17 augustus 2017 – De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen reageert op een bericht in het Financieele Dagblad (FD) over de inspanningen van alle betrokken partijen om medicijnen structureel betaalbaar te houden.

Pay for performance

In het FD-artikel worden diverse ontwikkelingen beschreven die bijdragen aan het betaalbaar houden van geneesmiddelen. Het FD noemt pay for performance een belangrijke vernieuwing: Artsen brengen in kaart bij welke patiënten een middel al dan niet aanslaat, waarna ontwikkelaars een vergoeding ontvangen voor de patiënten bij wie het middel werkt.

Zorgakkoord of nieuwe business modellen

Voor de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is pay for performance een manier om medicijnen betaalbaar te houden. Een alternatief is het voorstel van de Vereniging om een zorgakkoord te sluiten tussen de overheid, medische sector, verzekeraars, patiëntorganisaties en de geneesmiddelensector. Ook werkt de branche aan de ontwikkeling van nieuwe business modellen.

Evenwicht opbrengst en uitgaven

Uitgangspunt voor de Vereniging is evenwicht tussen maatschappelijke opbrengsten van en uitgaven aan geneesmiddelen. Immers, de huidige inkomsten zijn nodig voor investeringen in toekomstige geneesmiddelen.

De ontwikkeling van een geneesmiddel is gecompliceerd, langdurig en arbeidsintensief. Daarbij kent de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel een aanzienlijk investeringsrisico. Slechts één op de 500.000 stoffen haalt de eindstreep en krijgt een registratie of handelsvergunning. Hierdoor kost het meer dan 1 miljard euro om een nieuw geneesmiddel te ontwikkelen. Dit is exclusief de kosten voor het onderzoek van geneesmiddelen die onderweg afvallen.

De hoge ontwikkelkosten moeten worden terugverdiend met de verkoop van middelen, die wél op de markt worden toegelaten. Alleen bedrijven zijn in staat grote bedragen bijeen te brengen voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Overheden zijn niet bereid en niet in staat gebleken deze verantwoordelijkheid te dragen. (Bron Standpunt Vereniging betaalbaarheid geneesmiddelen)

Opbrengst geneesmiddelen

Daarnaast vindt de Vereniging het belangrijk dat bij vragen over de prijs van geneesmiddelen ook de opbrengst van deze behandelingen wordt meegewogen. Gezondheidseconoom Marc Pomp becijferde al in 2014 dat jaarlijks tot 1,6 miljard euro kan worden terugverdiend met moderne geneesmiddelen. Pomp komt tot deze conclusie na een kosten- en batenanalyse van de behandeling van zes ziekten, waaronder diabetes. Een goede, tijdige behandeling van een ziekte kost niet alleen geld, maar kan ook veel opleveren, concludeert Pomp. Deze winst kan een flink deel van de zorgkosten van diverse ziekten compenseren.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee