BeNeLuxA: internationale samenwerking geneesmiddelen

13 september 2017 – België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten. Ook willen zij de toegang tot belangrijke innovatieve geneesmiddelen en betaalbare behandelingen verbeteren. De lancering van de website www.beneluxa.org is een nieuwe stap in deze Europese samenwerking.

Waarom deze website?

BeNeLuxA streeft naar transparantie door informatie en ervaring met elkaar te delen en door open te zijn over de samenwerking zelf. De website dient eveneens als centraal informatiepunt voor farmaceutische bedrijven, die geïnteresseerd zijn in gezamenlijke onderhandelingen, of voor landen die aan het samenwerkingsverband willen deelnemen.

De website bevat algemene informatie over het samenwerkingsproject, behaalde resultaten, (wetenschappelijke) rapporten gemaakt in opdracht van BeNeLuxA en beleidsdocumenten, zoals de door de landen getekende samenwerkingsafspraken.

Samenwerking

BeNeLuxA bestaat niet alleen uit gezamenlijke prijsonderhandelingen. Zo wordt er ook nauw samengewerkt op het gebied van horizon scanning in de geneesmiddelensector. Daarbij worden potentieel belangrijke farmaceutische innovaties in kaart gebracht nog vóór ze op de markt komen. Met die informatie staan landen sterker, bijvoorbeeld bij de inkoop door zorgaanbieders. Daarnaast bestaat de samenwerking uit het delen van data en beleid en gezamenlijk doelmatigheids- en evaluatieonderzoek (Health Technology Assessments).

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee