Header
Beter monitoren biologische geneesmiddelen

Beter monitoren biologische geneesmiddelen

De European Medicines Agency (EMA) heeft een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan haar richtlijnen voor goede geneesmiddelenbewaking van biologische geneesmiddelen en biosimilars (EU-GVP).

---
Acties monitoren veiligheid geneesmiddelen in EU

Acties monitoren veiligheid geneesmiddelen in EU

De Commissie publiceerde een verslag over de activiteiten van lidstaten en het Europees Geneesmiddelenbureau om de veiligheid van geneesmiddelen te bewaken gedurende hun levenscyclus.

---
Gebrek aan kennis bij ouderen over geneesmiddelen

Gebrek aan kennis bij ouderen over geneesmiddelen

Ouderen die iedere dag veel geneesmiddelen gebruiken, weten vaak niet waarvoor ze die pillen slikken, aldus onderzoek van Maastricht University onder Zuid-Limburgse ouderen.

---
Hulpacties Sanofi Espoir 2015-2016

Hulpacties Sanofi Espoir 2015-2016

Sanofi Espoir publiceerde een overzicht van de meest relevante acties in de achterliggende periode. De activiteiten richten zich toegankelijk maken van zorg, bestsrijden van armoede en ondersteuning bij rampen.

---

Publicaties

Jaarverslagen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Sanofi CSR Report 2015Sanofi CSR Report 2014Sanofi CSR Report 2013Sanofi CSR Report 2012                                Sanofi CSR Report 2011Sanofi CSR Report 2010Sanofi CSR Report 2009Sanofi CSR Report 2008Sanofi CSR Report 2007Sanofi CSR Report 2006Sanofi CSR Report 2005Sanofi CSR Report 2004Sanofi CSR Report 2003Sanofi CSR Report 2002Sanofi CSR Report 2001                             Jaarverslagen Sanofi Group …

---
Publicatie factsheet beroepsgeheim

Publicatie factsheet beroepsgeheim

VWS heeft een vernieuwde Factsheet Medisch Beroepsgeheim gepubliceerd om Kamerleden, overheden en maatschappelijke organisaties te informeren over de reikwijdte van en uitzonderingen op het medisch beroepsgeheim.

---
Plan duurzame verpakkingen geneesmiddelen

Plan duurzame verpakkingen geneesmiddelen

Het branche verduurzamingsplan Farmacie en zelfzorggeneesmiddelen is vastgesteld met maatregelen om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal de komende jaren te verminderen.

---
Minder administratieve lasten farmacie

Minder administratieve lasten farmacie

Zorgverzekeraars Nederland heeft met 24 brancheorganisaties van eerstelijns zorgverleners afspraken gemaakt om de administratieve lasten in de zorg te beperken, waaronder farmacie.

---
Overleg kosten inzamelen oude geneesmiddelen

Overleg kosten inzamelen oude geneesmiddelen

Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) gaat met gemeenten in gesprek over de kosten die apothekers moeten betalen voor medicijnafval. Dit n.a.v. kritische vragen van D66 en ChristenUnie.

---
NZa-actieplan overstappen zorgpolis 2017

NZa-actieplan overstappen zorgpolis 2017

De NZa treft maatregelen voor het overstapseizoen. Voor de farmaceutische zorg maakt het overigens niets uit of verzekerden een natura- of restitutiepolis kopen. Preferentiebeleid van de zorgverzekeraar geldt bij beide.

---

Sterke groei polyfarmaciepatienten

In wijkapotheken gebruikt 13% van de bezoekers vijf of meer geneesmiddelen chronisch. Tien jaar geleden was dat nog 8%. Bijna de helft van de toename van het aantal polyfarmaciepatiënten kan worden toegeschreven aan de vergrijzing aldus SFK.