Header
EU landen besteden meer dan 1000 miljard euro aan gezondheid

EU landen besteden meer dan 1000 miljard euro aan gezondheid

NL staat in de top drie van landen die het meest uitgeven aan gezondheid. NLbesteedt echter 20% minder dan het EU-gemiddelde aan genees- en hulpmiddelen.

---
Taakherschikking biedt kansen voor bevolkingsonderzoek darmkanker

Taakherschikking biedt kansen voor bevolkingsonderzoek darmkanker

Het eindrapport 'VoorBIGhouden 2' bevat een evaluatie van artikel 36a van de Wet op de Beroepen in de Gezondheidszorg voor de inzet van de Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistant.

---
Inzet EU om geneesmiddeltekorten terug te dringen

Inzet EU om geneesmiddeltekorten terug te dringen

Nederland valt positief op in een Europese inventarisatie om geneesmiddelentekorten terug te dringen. Desondanks groeien de geneesmiddelentekorten jaar op jaar.

---
Meer aandacht voor opbrengst zorg

Meer aandacht voor opbrengst zorg

Het nieuwe kabinet en de nieuwe minister van VWS moeten meer aandacht schenken aan de opbrengsten van de gezondheidszorg, aldus de voorzitter Raad Volksgezondheid en Samenleving.

---
Betaalbaar houden innovatieve geneesmiddelen

Betaalbaar houden innovatieve geneesmiddelen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen reageert op een bericht van FD over inspanningen van alle partijen om medicijnen structureel betaalbaar te houden. 

---
EMA vraagt input voor betere geneesmiddelen voor ouderen

EMA vraagt input voor betere geneesmiddelen voor ouderen

Geneesmiddelenontwikkeling en -verpakkingen houden weinig rekening met de specifieke behoeften van ouderen. Wat kan beter, en hoe?

---
Zorgvraag patiënt doorslaggevend bij keuze hulpmiddel

Zorgvraag patiënt doorslaggevend bij keuze hulpmiddel

Niet de prijs die de zorgverzekeraar kan bedingen, maar de wens van de patiënt staat centraal bij de keuze voor hulpmiddelen.