Header
Sanofi Espoir: verminderen ongelijkheid in toegang tot zorg

Sanofi Espoir: verminderen ongelijkheid in toegang tot zorg

Sanofi Espoir publiceerde een overzicht van activiteiten over 2016 - 2017 gericht op het verminderen van de ongelijkheid in toegang tot zorg wereldwijd.

---
Reactie Schippers op petitie over wisselen medicatie om niet-medische redenen

Reactie Schippers op petitie over wisselen medicatie om niet-medische redenen

Bij geneesmiddelen met een nauwe therapeutische breedte is het medisch verstandig om niet te wisselen, aldus Schippers. Lareb roept op tot meer proactieve monitoring.

---
IMI stimuleert Nederlands geneesmiddelenonderzoek

IMI stimuleert Nederlands geneesmiddelenonderzoek

Het Innovative Medicines Initiative ondersteunt de publiek-private samenwerking van geneesmiddelenbedrijven met Nederlandse academia, MKB's en patiëntenorganisaties met € 200 miljoen.

---
RenD investeringen Sanofi in Nederland

RenD investeringen Sanofi in Nederland

In 2016 heeft Sanofi € 2.946.929,- geïnvesteerd R&D in Nederland. Sanofi voert in Nederland relatief een groot aantal studies uit.

---
Nulmeting antibiotica en resistente bacteriën in afvalwater

Nulmeting antibiotica en resistente bacteriën in afvalwater

Drinkwater speelt waarschijnlijk vrijwel geen rol als blootstellingroute van antibioticaresistentie naar de mens. Voorstellen voor verdere zuivering oppervlaktewater worden onderzocht.

---
Europese inhaalslag Onderzoek en Ontwikkeling

Europese inhaalslag Onderzoek en Ontwikkeling

EU is een ‘global scientific powerhouse’: sterk in kennisontwikkeling maar zwak in verzilvering in innovatie en groei. Commissie Lamy adviseert verdubbeling EU R&D budget.

---
RIVM: Praktijk therapie op maat weerbarstig

RIVM: Praktijk therapie op maat weerbarstig

Uit RIVM onderzoek blijkt dat lastig is om de kennis over therapie op maat in de praktijk uit te voeren.